< Terug naar overzicht

Minder klachten over arbeidsbemiddeling

De ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling ontvangt minder klachten, maar meer vragen om informatie. Dat blijkt uit het zopas gepubliceerde 'Jaarverslag 2003 van de ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling'.

In 2003 behandelde de ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling 163 klachten van uitzendkrachten. Dat is 17% minder dan in 2002. Daarnaast waren er nog 9 klachten van kandidaten van wervings-, search- en selectiebureaus en één enkele klacht van een kandidaat in verband met een outplacementbureau.

Het aantal vragen om informatie nam wel toe. In 2003 hadden 1627 vragen betrekking op uitzendarbeid, 18 vragen gingen over activiteiten in de sector werving, search en selectie en 41 handelden over outplacement. Voor deze twee laatste sectoren is in het 'Jaarverslag 2003 van de ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling' geen vergelijking met vorig jaar opgenomen, vermits de ombudsdienst pas vanaf 2003 voor deze sectoren bevoegd is geworden. Een dienst die, hoewel gratis, nog te weinig naambekendheid geniet bij potentiële klanten.

In 2003 hebben minder uitzendkrachten een klacht ingediend bij de ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling: er werden 186 klachten opgetekend, waarvan er slechts 163 ontvankelijk werden bevonden. Dat is minder dan vorig jaar, toen er 197 ontvankelijke klachten waren. Die daling kan op twee manieren verklaard worden: de uitzendconsulenten hebben globaal genomen de wetgeving correct toegepast, en werknemers aarzelen meer om klachten in te dienen in een periode van slappe conjunctuur.

Als we de evolutie in de top-5 van de klachten van de uitzendkrachten bekijken, komen we tot interessante vaststellingen. De thema’s rond ‘menselijke relaties’ (kwaliteit van het onthaal, informatie en dies meer) staan bovenaan de lijst en vertegenwoordigen 21,5% van alle klachten in 2003, terwijl dit soort klachten in 2002 goed was voor slechts 15% (tweede in het klassement).

Commentarieert Dominique Vincke, verantwoordelijke voor de ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling: “Het is duidelijk dat op een relatief kalme arbeidsmarkt, zoals die van vorig jaar, waar het voor werkzoekenden moeilijker is om werk te vinden en waar het voor de uitzendsector ook moeilijker is om zijn activiteiten te ontplooien, zowel de uitzendkrachten als de consulenten onder druk staan, wat spanningen in de agentschappen kan veroorzaken. Dat is normaal, zeker in een sector die draait rond menselijke contacten.”

De andere klachten hadden voornamelijk betrekking op de administratieve aspecten van uitzendarbeid (20,25%), arbeidsongeschiktheid (14,7%) jaarlijkse vakantie-feestdagen-eindejaarspremie (13,5%) en het statuut (11%).

Het aantal vragen om informatie over uitzendarbeid is lichtjes gestegen: er werden 1627 dossiers behandeld. Die stijging is te wijten aan de heropleving van de activiteit in de uitzendsector vanaf het tweede semester 2003, wat leidde tot vragen van potentiële kandidaten, en aan een algemene interesse van de uitzendkrachten die beter op de hoogte willen zijn van hun rechten en plichten.
Opmerkelijk is dat het grootste deel van de vragen om informatie betrekking had op de ‘specialisatie van de uitzendbureaus’ (17,2%), een bevestiging van de aantrekkingskracht van uitzendarbeid voor nieuwe kandidaten bij een economische heropleving.

Wat de sectoren betreft waarvoor de ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling in 2003 voor het eerste jaar bevoegd was (werving, search en selectie en outplacement), werd nog een beperkt aantal klachten (10) en vragen om informatie (59) opgetekend.

In zijn aanbevelingen beklemtoont de ombudsdienst het belang van correcte informatie aan de uitzendkrachten over arbeidsongeschiktheid en vakantiedagen. Hij wijst tevens op de aandacht die de agentschappen moeten geven aan de kandidaten en aan de uitzendkrachten en aan het naleven van de termijnen bij de behandeling van klachten.

Wat de outplacementbureaus betreft, wijst de ombudsdienst op de nood aan informatie van de kandidaten over de inhoud en de financiële aspecten van de outplacementopdracht. De wervings-, search- en selectiebureaus herinnert hij aan het recht van de kandidaten tot inzage in hun dossier. Voor deze twee laatste sectoren pleit de ombudsdienst voor meer informatie over zijn (gratis) activiteiten voor potentiële klanten.

Het 'Jaarverslag 2003 van de ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling' is beschikbaar bij de ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling, Helihavenlaan 21 bus 7 in 1000 Brussel. E-mail: ombuds@federgon.be.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen