< Terug naar overzicht

Minder dan de helft van de niet-Belgen heeft job

De werkzaamheidsgraad van personen afkomstig buiten de EU ligt onder de 50%. De mensen van vreemde afkomst die wel werken hebben, verdienen vaak het minst.

Dat blijkt uit de nieuwe lokale inburgerings- en integratiemonitor van de Vlaamse overheid. De nieuwe monitor geeft niet alleen informatie over het aantal personen van vreemde herkomst per gemeente, maar ook over hun sociaaleconomische positie.

Begin 2012 woonden in Vlaanderen 1.114.792 mensen van vreemde herkomst. Het gaat om mensen die van wie de huidige of eerste nationaliteit niet de Belgische is, of om Belgische kinderen van een ouder in die situatie. Zowat de helft komt uit de Europese Unie, waarvan een meerderheid uit onze buurlanden. 15% komt uit de Maghreb-landen en ruim 10% uit kandidaat-EU-lidstaten (inclusief Turkije).

Vooral de personen afkomstig van buiten de EU nemen een opvallend minder goede arbeidsmarktpositie in. Terwijl de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst in 2012 in het hele Vlaamse Gewest op 75% lag, is dat bij de groepen afkomstig van buiten de EU telkens onder de 50%.

Vooral vrouwen en ouderen afkomstig uit de kandidaat-EU-landen (inclusief Turkije) en de Maghreb-landen scoren hier opvallend laag. Slechts 35% van de vrouwen en respectievelijk 20% en 28% van ouderen in deze herkomstgroepen is aan het werk.

De werkloosheidsgraad bij mensen uit de kandidaat-EU-lidstaten en Maghreb-landen ligt tot vier keer hoger dan bij Belgen. Hoopgevend is wel dat bij alle vreemde herkomstgroepen de jongste jaren de werkzaamheidsgraad licht toeneemt en de werkloosheidsgraad beperkt daalt en dit ondanks de economische crisis.

Op lokaal niveau lopen de werkzaamheids- en werkloosheidsgraden van de personen van vreemde herkomst sterk uiteen. Bij de personen met een niet-EU-herkomst varieert de werkzaamheidsgraad bij de groot- en centrumsteden van 42% in Leuven en Kortrijk tot 55% in Brugge. De werkloosheidsgraad van personen met een niet-EU-herkomst gaat bij de 13 centrumsteden van 8% in Brugge tot 18% in Antwerpen, Mechelen en Oostende.

Nog opvallend is dat het aandeel personen in de laagste dagloonklasse (0 tot 100 euro) veruit het hoogst ligt bij de personen afkomstig van buiten de EU (59%). Bij de personen van Belgische herkomst ligt dat aandeel meer dan de helft lager (25%). In de centrumsteden loopt het aandeel personen afkomstig van buiten de EU uiteen van 52% in Genk tot 74% in Brugge en Oostende.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen