< Terug naar overzicht

Middenveld en sociale inspectie samen tegen discriminatie

De strijd tegen discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt krijgt een meer structurele aanpak. Verscheidene middenveldorganisaties en de Vlaamse sociale inspectie tekenden daartoe een intentieverklaring.

Elk talent kansen geven op onze arbeidsmarkt, dat is de gezamenlijke inzet van de Vlaamse regering en een breed spectrum van organisaties. Met stimulerende en motiverende maatregelen wordt gewerkt aan succeservaringen die aantonen dat deze kansen er zijn en dat ze ook effectief worden gegrepen. Deze positieve aanpak is evenwel onlosmakelijk verbonden met een adequate aanpak van discriminaties. Want elke discriminatie is er een te veel en ondermijnt alle positieve inspanningen en succeservaringen.

Op het terrein zijn er verschillende organisaties actief in het opvolgen van discriminatieklachten, de vakbonden, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR), Kif Kif, het Minderhedenforum,… Elk doet dat op zijn manier. Om van elkaar te leren en tot een efficiëntere meer gestructureerde aanpak van discriminaties te komen, werd nu het engagement aangegaan om tot een goede samenwerking en informatiedoorstroming te komen. Het is de bedoeling dat de sociale inspectie samen met de sociale partners en de belangenorganisaties van kansengroepen tot concrete afspraken komen rond melding en registratie van feiten, onderzoek en opvolging van klachten, waarbij aandacht gaat naar bemiddelde oplossingen, vorming en expertise-opbouw. Dat engagement tot een gecoördineerde aanpak van discriminaties werd uitgedrukt in een intentieverklaring. Verscheidene middenveldorganisaties, vakbonden en ook de federatie van de uitzendsector Federgon en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) ondertekenden de verklaring.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen