< Terug naar overzicht

Middenveld almaar belangrijkere werkgever

Een op de negen loontrekkenden werken bij instellingen zonder winstoogmerk (izw’s). Het maatschappelijk middenveld is steeds belangrijker voor de Belgische economie.

Dat blijkt uit een studie die de Nationale Bank in opdracht van de Koning Boudewijnstichting uitvoerde. De zogenaamde instellingen zonder winstoogmerk (izw's) stelden in 2010 446.500 mensen tewerk. Dat is 11,9 procent van de beroepsbevolking, of dus bijna één op de acht.

Vijf jaar geleden was dat nog één op de negen, en in 2001 maar één op de elf. De sector creëert jaarlijks een toegevoegde waarde van 19,7 miljard. Dat komt overeen met 5,5 procent van het bruto binnenlands product.

Twee derde van de middenveldjobs bevinden zich in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, hieronder vallen ook onthaalcentra voor vluchtelingen, het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen. Die twee sectoren kenden de afgelopen jaren de grootste groei in werkgelegenheid.

In de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening kwamen in 2010 netto 14.800 jobs bij. In de rest van de economie steeg in dat jaar het aantal jobs netto maar met 9.100. In de hele verenigingssector nam het aantal arbeidsplaatsen in 2010 met 3,7 procent toe. In de rest van de economie was dat maar 0,3 procent.

Het loon in het middenveld ligt gemiddeld een vijfde lager. Wie voor het middenveld werkt, verdient gemiddeld 14 procent minder per uur dan de rest van de werknemers. Een van de verklaringen hiervoor is dat bij verenigingen meer deeltijds gewerkt wordt dan in de rest van de economie.

Een van de verklaringen voor het steeds toenemende belang van de sector is de vergrijzing van de maatschappij. Die leidt tot een explosie van activiteiten om ouderen gezond en actief te houden. Het rapport verwijst ook naar de ‘toenemende dualisering’ van de maatschappij, waarbij ‘sociale diensten worden ontwikkeld voor de sociaal kwetsbare bevolkingscategorieën’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de grootste jobcreatie in 2010 plaatsvond in verenigingen uit de sectoren ‘maatschappelijke dienstverlening’.

Bron: NBB

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen