< Terug naar overzicht

Middelgroot en groeiend: een zeldzame combinatie

Weinig middelgrote bedrijven in ons land groeien: slechts één op drie ziet zijn omzet op jaarbasis met meer dan 10% stijgen. Amper 1 op 100 houdt dit drie opeenvolgende jaren vol. Voor degene die wel groeien, is gebrek aan personeel het grootste probleem.

Het Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen (IGMO), een kenniscentrum aan De Vlerick Leuven Gent Management School, ondervraagt jaarlijks een panel van meer dan 100 ondernemers van Vlaamse middelgrote bedrijven over hun groei(plannen). Het aantal groeiende bedrijven ligt al verscheidene jaren op een relatief laag niveau. Slechts 15% boekt over vijf jaar een groei van de tewerkstelling met minstens 60%. Met die score bengelt België aan de staart van de Europese middengroep. De positieve noot is dat de kwaliteit van de groeiende bedrijven toeneemt: de productiviteit per werknemer stijgt en een aantal financiële ratio’s verbetert. Groeiende bedrijven scheppen meer toegevoegde waarde per werknemer en ze zijn rendabeler op alle vlakken. Maar ze moeten ook meer lenen, zijn minder liquide en lopen dus ook een groter risico. Groeiers gaan ook sneller en meer internationaal werken en zijn vaker innovatief. Ze besteden meer dan gemiddeld aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en aan het verkennen van nieuwe markten. Twee op de drie is mede gegroeid door overnames, 85% door innovatie.
Meer dan 70 % van de ondervraagde bedrijven verwacht de komende twee jaar meer personeel aan te werven. Maar gebrek aan personeel op alle niveaus vormt een groot struikelblok: 75 % vindt het gebrek aan gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt het belangrijkste knelpunt voor verdere groei. Dat is verontrustend wanneer men beseft dat middelgrote bedrijven heel belangrijk zijn voor de werkgelegenheid. De afgelopen vijf jaar stonden 4% van deze ondernemingen in voor 80% van de nieuwe banen.
Niet-groeiers geven aan dat de markt te moeilijk is of de concurrentie te sterk, of dat ze inzake betreft management (nog) niet klaar zijn voor (verdere) groei. Deze factoren remmen ook bedrijven die wel groeiden.
Uit het IGMO-onderzoek komt ook naar voren dat middelgrote bedrijven steeds meer belang hechten aan de professionalisering van hun raad van bestuur. Zowat de helft van de middelgrote bedrijven heeft nu minstens één externe bestuurder tegenover 27% zes jaar geleden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen