< Terug naar overzicht

Metaalarbeiders achten werken tot 65 onmogelijk

85 procent van de metaalarbeiders voelt zich dagelijks uitgeput, 40 procent ervaart stress en meer dan de helft klaagt over nek-, schouder- en rugpijnen. Hieruit leidt de West-Vlaamse afdeling van ABVV Metaal af dat werken tot 65 jaar in de huidige arbeidsomstandigheden onmogelijk is.

Het ABVV bevroeg 52 West-Vlaamse metaalbedrijven. Zo'n 3400 arbeiders of 28 procent van de werknemers die actief zijn in de sector, namen deel.

85 procent van alle metaalarbeiders voelt zich na het werk uitgeput en heeft nood aan recuperatie. Bovendien is 68 procent van alle geënquêteerden in het afgelopen jaar al minstens één keer ziek gaan werken. 40 procent ervaart dagdagelijks stress, en meer dan de helft van alle arbeiders klaagt over nek-, schouder- en rugpijnen.

63 procent voelt geen of weinig waardering van zijn leidinggevenden. Slechts 20 procent heeft enige inspraak in het werkoverleg.

65 procent vreest zijn job niet te kunnen volhouden tot 65 jaar. Opmerkelijk daarbij is dat reeds 62 procent van de min-30-jarigen langer werken niet haalbaar acht.

Positief is dan weer dat het merendeel (65 procent) zich relatief veilig voelt, ondanks de vele potentiële gevaren op de werkvloer. Het veiligheidsbeleid wordt als positief ervaren dankzij de geleverde inspanningen van werkgever en werknemer.

Het ABVV Metaal pleit dan ook voor duurzame inzetbaarheid en werkbaar werk. De vakbond vraagt aan de werkgever stress terug te dringen, een betere ergonomie, motiverende jobs en een betere balans tussen werk en privéleven. De metaalvakbond gaat ook voor uitbreiding van het tijdskrediet en het behoud van het brugpensioen.

Bron: ABVV Metaal

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen