< Terug naar overzicht

Metaal eerste sector die tijdelijke werkloosheid bedienden in cao giet

Voor de 75.000 bedienden en kaderleden uit de metaalsector is een nationaal akkoord ondertekend. Het is een historisch akkoord: voor de eerste maal wordt gebruik gemaakt van de nieuwe wet over de crisismaatregelen, die onder meer tijdelijke werkloosheid voor bedienden mogelijk maakt.

Zoals de christelijke bediendebond LBC-NVK meldt, heeft de metaalsector een primeur: het eerste nationaal akkoord in het kader van de nieuwe wet over de crisismaatregelen. Die wet over de crisismaatregelen maakt drie maatregelen voor bedienden en kaderleden mogelijk:
- een collectieve arbeidsduurvermindering
- crisistijdskrediet
- een tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Overlegprocedure


Om één van de crisismaatregelen te kunnen toepassen, moeten werkgevers een strikte procedure van informatie en overleg volgen. Deze procedure is opgenomen in het sectorakkoord. Zo moet het bedrijf aantonen dat het een ‘onderneming in moeilijkheden’ is (de criteria hiervoor staan in de nieuwe wet).
Tevens moeten de verschillende crisismaatregelen worden onderzocht: zowel het effect op de economische situatie van de onderneming, als de gevolgen voor bedienden en kaderleden moeten worden besproken. Alle praktische afspraken moeten via overleg worden gemaakt. Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging moeten vooraf dezelfde informatie bezorgen aan het paritair comité van de sector.
Als een onderneming de verplichte overlegprocedure niet naleeft, kan dat worden voorgelegd aan het verzoeningsbureau van het paritair comité. Wanneer de overlegprocedure niet werd gevolgd, kan het verzoeningsbureau de toepassing van de crisismaatregelen opschorten.

Crisisschorsing


Eén van de mogelijke crisismaatregelen is de tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst. Als een bedrijf die maatregel wil gebruiken, moet een aanvullende vergoeding betaald worden bovenop de vergoeding die in de wet staat. Die aanvullende vergoeding compenseert deels het inkomensverlies van bedienden en kaderleden met een bruto maandloon van meer dan 2206 euro.
Volgens de vakbond biedt het sectorakkoord zo een oplossing voor de belangrijkste knelpunten uit de wet.

De bedienden en kaderleden uit de metaalsector krijgen voorts de in het professioneel akkoord beschreven nettokoopkrachtverhoging van 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010. Het aanvullend pensioen stijgt en er zal meer geld gaan naar opleiding en vorming.

Bron: LBC-NVK, De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen