< Terug naar overzicht

Met de auto het snelst op het werk

52% ziet de auto nog steeds als snelste vervoersmiddel naar het werk, voor 35% is het openbaar vervoer ontoereikend. Om de files te vermijden, verkiest een meerderheid deeltijds thuiswerken en flexibele werkuren. De studie ging wel uit van de autofederatie zelf.

De mobiliteitsenquête stamt van autofederatie Febiac en mobiliteitsspecialist Touring. Ze werd afgenomen bij 1000 Belgen.

In 2002 vond 31% van de weggebruikers dat de auto de snelste manier was om zich van en naar het werk te verplaatsen. Vandaag is dit liefst 52%.

Tegelijk zegt 35% van de werknemers dat het openbaar vervoer ontoereikend is. In 2002 ging dat nog om 22%.

Daarom vindt een meerderheid van 59% van de weggebruikers dat er eerst geïnvesteerd moet worden in de optimalisering van het bestaande weggennet en 53% in het openbaar vervoer.

Occasioneel en beperkt deeltijds thuiswerken (maximaal 2 dagen per week) bekoort 51% van de beroepsactieven. Ze zien het als de aangewezen manier, naast flexibele werkuren, om files te vermijden (61% t.o.v. 19% in 2002) en om tijd te winnen (60% t.o.v. 31% in 2002).

Net als in 2002, wordt de auto vooral gebruikt om uit werken te gaan (40%), gevolgd door winkelen. Bovendien zijn we minder bereid om de auto wat vaker aan de kant te laten indien de files blijven toenemen. In 2001 was 15% daartoe bereid, nu nog slechts 8%.

Uit de mobiliteitsenquête blijkt ook dat we zelfs nog wat meer aangewezen zijn op onze auto en minder dan vroeger lijken te geloven in het openbaar vervoer als oplossing voor de files. Als alternatieven voor de auto zien de respondenten het versmallen van wegen, het schrappen of duurder maken van parkeren niet zitten als oplossing. De burger kiest voor meer telewerk (41%), meer transitparkings (32%), een mobiliteitsbudget (31%) en een kilometerheffing ter vervanging van de huidige verkeersbelastingen (26%).

Bron: Febiac

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen