< Terug naar overzicht

Mentor begeleidt hoogopgeleide anderstaligen naar werk of stage

Met een bachelor- of masterdiploma op de Vlaamse arbeidsmarkt werk zoeken is niet evident als je de taal niet spreekt en de cultuur nog niet goed kent. Het project HOA@work wil net die groep van hoogopgeleide anderstaligen ondersteunen op de weg naar een job op hun niveau. Het project zoekt mentoren en stageplaatsen.

Het project HOA@work begeleidt hoogopgeleide anderstaligen (minstens een bachelordiploma) naar een job op hun niveau. Het project, dat kan rekenen op financiële steun van de provincie Limburg, werkt hiervoor samen met VDAB en RiseSmart. “Om de acht weken start een nieuw groepje van een twintigtal hogeropgeleide anderstaligen die worden doorverwezen via de VDAB”, zegt professor emeritus Hilda Martens (Universiteit Hasselt) die nauw betrokken is bij het project. “Na een intakegesprek met elke anderstalige volgen ze vijf workshops over welke jobs ze kunnen of willen doen, hoe en waar ze kunnen solliciteren, hoe sociale media werken en hoe de website van de VDAB te gebruiken. Nadien stelt elke anderstalige een actieplan op en krijgen ze de hulp van een mentor die hen begeleidt in hun zoektocht naar werk en/of een stageplaats”, schetst Martens. Een aantal van de anderstalige hoogopgeleiden is vluchteling, anderen zijn de buitenlandse partner van een Belg.

Elke hoogopgeleide anderstalige krijgt een mentor die vertrouwd is met de sector waar de werkzoekende zou kunnen werken. Mentor en mentee hebben minstens een keer om de twee weken contact, maar tussendoor volgt de mentor ook op waar de mentee gesolliciteerd heeft en wat de reacties waren. “Belangrijk daarbij is dat alle contacten in het Nederlands verlopen”, benadrukt Martens.

Er zijn heel wat tewerkstellingsmaatregelen die het voor ondernemingen aantrekkelijker en gemakkelijker maken om in zee te gaan met een hoogopgeleide anderstalige. Dat zijn geen maatregelen die exclusief in het leven geroepen zijn voor deze groep, maar die al voor alle werkzoekenden gelden. Het gaat om een onbezoldigde beroepsverkennende stage van van 1 tot 30 dagen zonder aanwervingsverplichting, een BIS of beroepsinlevingsstage mogelijk van 1 tot 6 maand, half of voltijds die de werkgevr 400 of 800 euro per maand kost, zonder aanwervingsverplichting, en een individuele beroepsopleiding (IBO) van 1 tot 6 maanden, met een aanwervingsverplichting.

Het project is nog op zoek naar mentoren en stageplaatsen. Meer informatie: hilda.martens@uhasselt.be of 0496 86 07 69.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen