< Terug naar overzicht

Mentale gezondheid werknemers prioritair

Belgische organisaties hebben in de coronacrisis veel oog voor het welzijn van hun personeel. Bijna zeven op tien werknemers vinden dat hun gezondheid als prioritair wordt beschouwd door hun organisatie. Ruim de helft vindt bovendien dat er vanuit de organisatie veel begrip getoond wordt voor hun thuissituatie. Dit blijkt uit de tweede grote coronastudie van KU Leuven en IDEWE, waaraan bijna 6000 werkende Belgen deelnamen.

Welke steun ervaren werknemers in deze coronatijden van hun organisatie en wat betekent dit voor hun gezondheid? Dit wilden de KU Leuven en IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, te weten komen in deze tweede van vier grootschalige bevragingen.
Ook nu nog gaan werkende Belgen gebukt onder mentale gezondheidsklachten. Bijna de helft (46 procent) blijkt na twee maanden coronamaatregelen met angst en depressieve gevoelens te kampen. Dit is nauwelijks minder in vergelijking met de maand ervoor (48 procent). Bijna een op twee werkende Belgen heeft het gevoel voortdurend onder druk te staan (53 procent bij de vorige enquête). Nu veel organisaties hun werknemers – na weken thuiswerk of technische werkloosheid – voorzichtig opnieuw naar kantoor of het werk halen, bemoeilijkt de angst van de werknemers deze terugkeer.
“Onze angst en de werkdruk blijven hoog in deze crisis en dat vergt inspanningen van ons allemaal. Organisaties doen veel om ervoor te zorgen dat hun werknemers zich in deze bizarre tijden beter in hun vel voelen. Naast de behoefte aan een veilige en gezonde werkomgeving blijft het voor veel werknemers zoeken naar een goed evenwicht tussen hun thuis- en werkleven”, zegt prof. Dr. Lode Godderis van Idewe en KU Leuven.

Gezondheid op eerste plaats

Bij ruim twee op drie respondenten (68 procent) heerst het gevoel dat de werkgever alles in het werk stelt om hen een veilige werkplek te garanderen. De gezondheid van de werknemers is er niet ondergeschikt aan de productiviteit. Dit zorgt ervoor dat ze minder bang zijn of sombere gedachten hebben (40 procent). Bij werknemers in organisaties met een zwak of matig ‘veiligheidsklimaat’ loopt dit op tot 55 procent.
“Inzetten op veilig werk kan mentale gezondheidsklachten bij werknemers helpen voorkomen. Het is daarom belangrijk voor ondernemingen om hun werknemers te betrekken bij het uitwerken van de veiligheidsmaatregelen op het werk. Daarnaast doen ze er goed aan om te leren uit deze crisis en om niet meteen terug te willen naar de situatie van het pre-coronatijdperk. De vroegere situatie is immers niet noodzakelijk beter dan de nieuwe. Wat heeft de crisis je geleerd, welke nieuwe inzichten zijn er, wat is positief en wat moet bijgestuurd worden? Niet meer ‘back to business as usual’, maar bespreek samen met je werknemers wat je kan doen om de business opnieuw goed te doen draaien en tegelijk rekening te houden met hun gezondheid”, aldus Lode Godderis.

Aandacht voor thuissituatie

Meer dan de helft van de respondenten (57 procent) stelt dat hun werkgever rekening houdt met hun thuissituatie. Er wordt begrip en flexibiliteit getoond voor het feit dat veel werknemers hun thuiswerk moeten weten te verzoenen met de zorg voor hun kinderen. Zo hoeven ze zich niet schuldig te voelen wanneer ze tijd nemen voor hun gezin. Van de werknemers die het gevoel hebben dat hun organisatie rekening houdt met hun thuissituatie, kampt 39 procent met angst en depressieve gevoelens. Dit loopt op tot ruim de helft (55 procent) bij werknemers uit organisaties met een zwakke tot matige familie ondersteunende cultuur.
Om hun werk- en privéleven beter af te stemmen, deden bijna vier op vijf respondenten een beroep op één van de volgende maatregelen om hun werktijd en -plaats zelf in te vullen:

  • 70 procent mocht thuiswerken en 64 procent deed dit ook
  • voor 21 procent was er een satellietkantoor beschikbaar en 6 procent maakte hiervan gebruik
  • 44 procent kon extra verlof opnemen om overuren te compenseren, 22 procent deed dit
  • 31 procent kon gebruik maken van een regeling waarbij de officiële werkuren gespreid werden over een week, maand of jaar; 20 procent maakte gebruik van deze maatregel
  • 36 procent kon verlof per uur opnemen, precies de helft van hen maakte gebruik van deze maatregel.

Van de werknemers die enige flexibiliteit kregen om hun werkplaats en/of –tijd zelf te bepalen, kampte 44 procent met angst en depressieve gevoelens. Dit percentage liep op tot 53 bij werknemers die geen beroep deden op één van de maatregelen van werkplek en -tijdflexibiliteit.

Belang van communicatie

Over het algemeen is 63 procent van de respondenten tevreden met zijn job. In de vorige editie was dit nog 61 procent. Ook uit dit onderzoek blijkt het belang van goede communicatie va de leidinggevende naar de werknemers. Zo is ruim de helft van de respondenten (57 procent) van mening dat de directe leidinggevende tijdig, duidelijk en eerlijk communiceert over de te volgen procedures tijdens de coronacrisis. Drie kwart van hen ervaart een hoge jobtevredenheid. Van de werknemers die vinden dat hun leidinggevende tekortschiet in het verstrekken van informatie over de coronaprocedures, is amper de helft tevreden met zijn job.
Al dan niet veel sociale steun krijgen van de directe leidinggevende is eveneens bepalend voor jobtevredenheid. Voor twee op drie werknemers (66%) is dit wel het geval. Zij kunnen als dat nodig is hun directe baas om hulp vragen en voelen zich door hem of haar gewaardeerd. Drie kwart van deze groep is tevreden met de job, tegenover slechts 44 procent van de werknemers die weinig sociale steun ervaren van hun leidinggevende.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen