< Terug naar overzicht

Meet gratis welzijns- en pestindicatoren in uw organisatie

Dankzij de Ratog en de Ratog-kmo kunt u snel en concreet peilen naar factoren die bijdragen tot het welbevinden van uw personeel. Bovendien krijgt u hierbij gratis ondersteuning.

De Ratog (Risico-Analyse Tool voor Ongewenst Gedrag) en Ratog-kmo (minder dan 100 werknemers) peilen naar organisatiegebonden risicofactoren voor pesten op het werk. Ze meten welke factoren op taak-, team- en organisatieniveau mogelijke voorspellers zijn voor ongewenst gedrag. De instrumenten meten dus niet of er effectief gepest wordt, maar wel of er factoren zijn die pestgedrag in de hand kunnen werken.

Als risicofactoren onderscheiden de instrumenten rolconflicten (medewerkers moeten bijvoorbeeld tegenstrijdige taken uitvoeren), werkdruk, jobonzekerheid, de frequentie van conflicten in het team of op de afdeling, sociale steun van collega’s, mensgerichte cultuur (de mate waarin de organisatie bekommerd is over het welzijn van de medewerkers) en procedurele rechtvaardigheid (het bestaan van duidelijke en rechtvaardige regels voor selectie, promotie en evaluatie die consequent worden toegepast).

Het in kaart brengen van de risicofactoren is de eerste stap om een preventiebeleid op te stellen en preventiemaatregelen te treffen. Door de jaarlijkse opvolging kan uw organisatie meteen ook de effectiviteit van haar welzijnsbeleid opvolgen.

De instrumenten zijn interessant voor preventie-adviseurs, personeelswerkers en anderen belast met het welzijnsbeleid. Ze worden ter beschikking gesteld via http://www.beswic.be/respect onder de rubriek toolkit. Bovendien bieden de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds tot juni 2008 gratis ondersteuning van preventie-adviseurs en vertrouwenspersonen bij het afnemen en invullen van de Ratog of Ratog-kmo. De instrumenten werden ontwikkeld door de KU Leuven in samenwerking met de FOD WASO en het Europees Sociaal Fonds (ESF).


Geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met Elfi.Baillien@psy.kuleuven.be.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen