< Terug naar overzicht

Meeste schoolverlaters zijn een jaar later aan de slag

Bijna negen op de tien schoolverlaters hebben een jaar na het verlaten van de schoolbanken een job. Slechts 4% heeft een heel jaar niet de kans gekregen werkervaring op te doen. Ondanks de crisis zijn schoolverlaters dus niet kansloos op de arbeidsmarkt. Positief is ook dat het aantal schoolverlaters dat zonder kwalificaties de arbeidsmarkt betreedt, daalt.

Dat blijkt uit de 27ste editie van het schoolverlatersrapport van de VDAB. Van de 73.385 Vlaamse jongeren die in juni 2012 de schoolbanken verlieten, was 87% een jaar later niet meer werkzoekend. 96% van de schoolverlaters heeft in de loop van het jaar al één of meerdere werkervaringen opgedaan.

Hoewel het aantal schoolverlaters die na een jaar (nog) werkzoekend zijn, met 1,3% toenam ten opzichte van het rapport van 2012 en ook het aantal schoolverlaters zonder enige werkervaring met 0,6% steeg, bewijzen de cijfers volgens de VDAB dat schoolverlaters ondanks de economische crisis toch nog kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Positief is ook dat het aantal schoolverlaters dat zonder kwalificatie de arbeidsmarkt betreedt, daalt van 10,5% naar 9,5% van het totaal aantal schoolverlaters. Al spreken we hier wel nog steeds over zo'n 7000 jongeren die met een serieuze handicap op de arbeidsmarkt komen. Ook het aandeel laaggeschoolden daalde van 15,9% naar 14,8%.

Uit het rapport blijkt nog maar eens het belang van een diploma voor wie een degelijke plek op de arbeidsmarkt wil veroveren. Laaggeschoold de arbeidsmarkt betreden, dus zonder een getuigschrift of diploma secundair onderwijs, houdt grote risico’s in nu de arbeidsmarkt voortdurend op zoek is naar profielen met meer competenties. Bijna twee op de drie van de laaggeschoolden zijn mannen.

Jongeren uit West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant vinden de beste aansluiting met de arbeidsmarkt. Oost-Vlaanderen scoort gemiddeld. Terwijl de arbeidskansen voor jongeren uit Antwerpen en Limburg beduidend lager liggen. Respectievelijk 15,7% en 14,9% had daar een jaar later geen job.

Andere bevindingen van het rapport:

  • In het beroepssecundair onderwijs is een zesjarige opleiding stilaan onvoldoende om de nodige competenties te verwerven die de markt vraagt.
  • Wie technisch onderwijs volgde, heeft de beste kansen op werk bij de middengeschoolden, maar kan even goed verder studeren in een aanverwante opleiding in het hoger onderwijs. De zogenaamde 'hardere technische richtingen' verliezen nog steeds marktaandeel, terwijl zij hard nodig zullen zijn om de babyboomers te vervangen die op het punt staan om weg te gaan.
  • Ruim 4500 schoolverlaters verlaten ieder jaar de school na het algemeen secundair onderwijs. Met een paar doorstroomrichtingen uit het TSO maakt dit samen 5000 jongeren. Dit is echt wel een gemiste kans, zowel voor de jongeren als voor de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben zeker potentieel, maar zijn niet klaar voor het grote werk.
  • Professionele bachelors maken nog steeds de beste aansluiting met de arbeidsmarkt. Op een paar uitzonderingen na kan je eigenlijk alleen goede keuzes maken in dit studieniveau. Twee op de drie professionele bachelors zijn vrouwen en zij kiezen hoofdzakelijk voor conjunctuurongevoelige opleidingen in de zorgsector, sociaal werk of onderwijs.
  • Mannen tonen in dit niveau gelukkig wat meer belangstelling voor technologie en dragen zo bij tot de oplossing van de knelpuntproblematiek op de arbeidsmarkt.
  • De verhouding man/vrouw is iets meer in evenwicht in de masteropleidingen. Qua aansluiting met de arbeidsmarkt moeten zij nipt de duimen leggen voor de professionele bachelors. Ook hier zijn er tal van opleidingen die 100% tewerkstelling garanderen na 1 jaar, terwijl er ook zijn die slechts aan een beperkt aantal schoolverlaters kansen bieden op tewerkstelling in het vakgebied.
  • Vrouwen en techniek, het blijft een slechte combinatie. In de meeste studieniveaus kiezen vrouwen helemaal niet voor techniek en blijkt dat niet eens een nadeel.
  • Alleen in de masteropleidingen zien we een toename van vrouwen die kiezen voor technologie en wetenschap. In dit niveau levert het wel degelijk meer kansen op en werkt de combinatie dus wel.

Bron: VDAB

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen