< Terug naar overzicht

Meeste HR-diensten tekenen groei op in België

Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, heeft haar jaarcijfers voorgesteld. De cyclische sectoren veerden in 2014, na twee moeilijke jaren, op. De activiteit verbeterde naarmate het jaar vorderde en leidde tot een positieve jaargroei voor de meeste activiteiten.

Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord. Daar horen ook de uitzendsector en dienstenchequebedrijven bij. “Met een economische groei van 1% en een matige toename van de werkgelegenheid met 0,3% waren de marktomstandigheden gematigd positief”, zo leidt Paul Verschueren, directeur Research & Economic Affairs bij Federgon, de jaarresultaten van de sector in.

Sterke stijging van uitzendarbeid

“De herneming van de economische activiteit leidde tot een groeiende vraag naar uitzendarbeid (+9%). Hiermee naderde de uitzendsector tot op 5% van het volume dat bereikt werd in het topjaar 2007. Opvallend hierbij waren een record aantal tewerkgestelde jobstudenten en de verhoogde inschakeling van 50-plussers”, aldus Verschueren.

Meer interim-management, werving en selectie 

De vraag naar flexibel inzetbare projectprofessionals steeg eveneens, met een groei van de sectoren projectsourcing (+5,1%) en interim-management tot gevolg (+8,6%). Naarmate het jaar vorderde liepen ook meer rekruteringsopdrachten binnen en zag de werving- en selectiesector zijn activiteit licht aantrekken (+1,6%).

Minder outplacement, opleiding en dienstencheques

Er was een lichte terugval in outplacement (-6,3%), te wijten aan een vermindering van grote herstructureringsdossiers en ook de ‘learning services’ scoorden negatief (-2,7%). Na een daling van het aantal aangekochte dienstencheques in 2013, nam vorig jaar ook het gebruik van dienstencheques af (-0,9%). Een bevestiging van een saturerende markt.

Nu ook werken voor de overheid?

“In het kader van een modern HR-beleid moeten ook de overheden over de nodige tools beschikken om een degelijk HR-beleid te kunnen voeren en een optimale personeelsallocatie te kunnen nastreven”, poneert Federgon. De sectorfederatie is ervan overtuigd dat een verregaande samenwerking tussen private HR-dienstverleners en de openbare sector zal bijdragen tot een modernisering van het HR-beleid van de overheid en een verhoging van de efficiëntie van de overheidsdiensten. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan uitzendarbeid, maar ook aan rekrutering, search en selectie en interim-management.

Uiteraard verwijst Federgon ook naar de regeerakkoorden van de federale en de Vlaamse regering, die een eind van het verbod op uitzendarbeid bij de overheid in het vooruitzicht stellen. België is trouwens nog één van de weinige landen in Europa waar de publieke sector geen beroep doet op uitzendarbeid.

Uitzendarbeid uitbreiden?

Federgon herhaalt ook zijn pleidooi om alle beperkingen op uitzendarbeid af te schaffen. Sectoren als de verhuis-, scheepvaart- en grafische bedrijven kunnen immers nog steeds geen beroep doen op uitzendkrachten. De bewoordingen van artikel 4 van de Richtlijn Uitzendarbeid zijn nochtans duidelijk: alle verboden en beperkingen op uitzendarbeid moeten opnieuw geëvalueerd worden en desgevallend afgeschaft, zo merkt Federgon op.

“Dit dossier sleept al een hele tijd aan, de vorige regering heeft hier nooit werk van gemaakt. Nochtans moeten bedrijven in alle sectoren de kans krijgen om een volwassen en volwaardig HR-beleid te voeren en moeten ze hiervoor alle bestaande mogelijkheden kunnen aanwenden, uitzendarbeid is er daar zeker één van. Anderzijds hebben we er als maatschappij ook alle belang bij om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, ook hier vervult uitzendarbeid een sleutelrol. Wij doen bij deze dan ook een warme oproep aan de federale overheid om de nog bestaande verbodsbepalingen zo snel mogelijk af te schaffen”, besluit Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon.

Pionieren met e-dossiers

Het valt ook op dat nogal wat HR-dienstenbedrijven een pionier zijn in het overschakelen van papieren naar e-documenten. Dat is zeker het geval voor de uitzendsector, die al jaren geleden overgeschakeld is op e-facturatie en e-loonfiches. In 2013 schakelde de hele uitzendsector over van papieren naar elektronische maaltijdcheques. Daarbij ontving elke uitzendkracht een elektronische Federgon-kaart, waarop de waarde van de maaltijdcheques van eender welk uitzendbureau wordt gestort.

Momenteel lanceert de uitzendsector al een nieuw e-project: de elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. Met een dergelijk systeem zou de communicatie naar de uitzendkrachten een stuk sneller en efficiënter kunnen verlopen en zouden de uitzendbedrijven kunnen komen tot een vereenvoudiging van hun processen.

E-contracten moeten echter ook op een geldige manier ondertekend kunnen worden. Tot dusver is de enige manier om een e-handtekening te plaatsen een methode via de elektronische identiteitskaart en een speciale lezer. Intussen zijn er echter tal van andere technieken ontwikkeld die een groter gebruiksgemak, rechtszekerheid én meer efficiëntie kunnen genereren. Federgon wil ook hierin een voortrekkersrol blijven spelen.

“We werken hiervoor nauw samen met de federale overheid, die e-dossiers hoog op de politieke agenda zet en samen met ons wil bekijken hoe we ook de wetgeving op de elektronische handtekening kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit”, vult Ann Cattelain, juridisch directeur bij Federgon, aan. 

Regionalisering dienstencheques

“De regionalisering heeft geen schokgolf veroorzaakt in de dienstenchequesector”, constateert de uitzendsector tot slot. “Alle regio’s erkennen de relevante rol van de dienstenchequesector en bevestigen de oorspronkelijke doelstellingen van het systeem. De regio’s kiezen resoluut voor continuïteit, maar vullen deze elk op hun eigen manier in. Het wordt hoe dan ook een uitdaging voor dienstenchequebedrijven om de regionalisering te vertalen naar de operationele realiteit als elke regio van plan is om eigen accenten te leggen. Federgon vraagt dan ook dat de regio’s in dit dossier hun beleid waar mogelijk op elkaar afstemmen en dit in het belang van zowel de bedrijven als de medewerkers.”

Bron: Federgon (federgon.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen