< Terug naar overzicht

Meer werkenden slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op het werk

Een kwart van de werknemers in Vlaanderen geeft bij de werkbaarheidsmeting 2019 aan dat ze in de afgelopen 12 maanden op de werkplek het slachtoffer waren van intimidatie, pestgedrag, fysieke agressie of ongewenst seksueel gedrag. Dat is meer dan bij de vorige meting in 2016. Vrouwen en contactberoepen vormen een risicogroep. We brengen dit bericht zonder commentaar.

De werkbaarheidsmonitor 2019 van Stichting Innovatie & Arbeid leert dat ongeveer een kwart (25,8 procent) van de werknemers in Vlaanderen in het voorgaande jaar het slachtoffer was van een of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Dat zijn ongeveer 610.000 werknemers per jaar. Intimidatie of bedreiging komt het meest voor (18,6 procent), gevolgd door pestgedrag (11,0 procent), lichamelijk geweld (6,3 procent) en ongewenst seksueel gedrag (3,8 procent). In vergelijking met 2016 is het slachtofferpercentage van grensoverschrijdend gedrag met ongeveer een vijfde toegenomen van 21,6 tot 25,8 procent.

Bijna drie op tien (28,2 procent) van de vrouwelijke werknemers zeggen in 2019 dat ze slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Bij de mannen ligt dat aandeel een vijfde lager (22,7 procent). Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst voor ongewenst seksueel gedrag: 1,2 procent van de mannen en 5,9 procent van de vrouwen rapporteren dat ze hiermee persoonlijk geconfronteerd werden tijdens het werk.
Het hogere slachtofferpercentage bij vrouwelijke werknemers is voor een goed deel te verklaren door hun dominante aanwezigheid in zogenaamde contactberoepen: bij zorgmedewerkers waren meer dan vier op tien (45,6 procent) en bij onderwijskrachten ongeveer een derde (32,4 procent) slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op het werk. Bij de andere werknemers ligt dat aandeel op iets meer dan twee op tien. Zowel voor intimidatie, lichamelijk geweld als ongewenst seksueel gedrag worden uitgesproken verschillen genoteerd.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat bovengemiddelde slachtofferpercentages gerapporteerd worden in sectoren waar het interpersoonlijk contact een belangrijk deel uitmaakt van het werk: gehandicaptenzorg en jeugdbijstand (52,3 procent), woonzorgcentra (45,3 procent), politie en defensie (44,6 procent), ziekenhuizen (42,2 procent) en onderwijs (31,6 procent).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen