< Terug naar overzicht

Meer werkenden dan 30 jaar geleden

Statbel, de statistische dienst van de Belgische federale overheid, voerde een onderzoek naar de trends op de Belgische arbeidsmarkt voor de periode 1983-2013. In die 30 jaar is het aantal werklozen stabiel gebleven, maar zijn er wel meer werkenden en minder inactieven op de arbeidsmarkt.

De Belgische bevolking van 15 jaar en ouder bestaat in 2013 uit 4.530.000 werkende personen, 417.000 werklozen volgens de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) en 4.290.000 inactieven.

In procenten betekent dit dat 49% van de bevolking van 15 jaar en ouder aan het werk is, 46,4% inactief is en 4,5% werkloos is. In 1983 bestond de bevolking van 15 jaar en ouder uit ongeveer hetzelfde percentage werklozen, maar lag het percentage werkenden 5% lager en het percentage inactieven 5% hoger dan in 2013.

Dat blijkt uit resultaten van de steekproefenquête naar de arbeidskrachten waaraan in 1983 ruim 88.000 en in 2013 bijna 79.000 personen van 15 jaar en ouder deelnamen. De Belgische arbeidsmarkt heeft sinds de eerste enquête naar de arbeidskrachten in 1983 heel wat veranderingen ondergaan. De evoluties binnen de drie groepen, werkenden, werklozen en inactieven, worden hierna besproken.

Voor de werkende bevolking blijkt onder meer:

  • Arbeid is vervrouwelijkt.
  • De werkgelegenheidsgraad, het percentage werkende personen in een bepaalde leeftijdsgroep, stijgt vooral bij de oudere leeftijdsgroepen.
  • Het verschil in werkgelegenheidsgraad tussen Vlaanderen enerzijds en Brussel en Wallonië anderzijds neemt toe.
  • Er is een sterke opmars van de tertiaire (de dienstensector) en quartaire sector (de non-profitsector).
  • Deeltijdse arbeid neemt ook bij mannen toe. Vooral 4/5de jobs zijn bij mannen in trek.
  • Het aantal Walen dat naar Vlaanderen pendelt, is sterk toegenomen.

Wat de werkloze bevolking betreft, valt op:

  • De mannelijke werkloosheid zit op recordhoogte in 2013.
  • De jeugdwerkloosheidsgraad is al vele jaren hoog.
  • Vooral de werkloosheidsgraad van laaggeschoolde mannen neemt toe.

De inactieven zien hun aandeel in de totale bevolking van 15 jaar en ouder afnemen. Daarnaast is er de afgelopen drie decennia een spectaculaire daling van het aantal huisvrouwen en een toename van het aantal (brug)gepensioneerden. Ook het aantal studenten neemt sterk toe, vooral de laatste tien jaar.

Bron: Statbel (http://statbel.fgov.be)

Link onderzoek: http://statbel.fgov.be/nl/binaries/analyse-b_nl_tcm325-261813.pdf


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen