< Terug naar overzicht

Meer werk in vierde kwartaal 2003?

Een peiling van Manpower wijst in verscheidene sectoren op een te verwachten sterke stijging van de rekruteringsactiviteit in vergelijking met het vorige kwartaal. Deze conclusie ligt in lijn met de relatief positieve vooruitzichten van Vlaamse bedrijfsleiders die door het VEV en de Kamers van Koophandel in kaart werden gebracht. Al moet er rekening mee gehouden worden dat het vorige kwartaal de vakantie omvatte en dat er dan altijd minder aangeworven wordt.

De tewerkstellingsvooruitzichten in de Belgische ondernemingen voor het vierde kwartaal van 2003 zijn rooskleurig, zegt Manpower. Zo verwacht 12% van de ondernemingen een toename van het personeelsbestand, terwijl slechts 4% een inkrimping voorspelt en 77% meent dat het aantal personeelsleden stabiel zal blijven.

De “netto tewerkstellingsprognose” (het verschil tussen het aantal ondernemingen dat een stijging van het personeelsbestand verwacht en het aantal werkgevers dat een daling voorspelt) bedraagt dus 8% voor het vierde kwartaal. De rekruteringsverwachtingen maken, in vergelijking met het vorige kwartaal, een sprong van 10% (van -2% naar +8%), wat wijst op een groter vertrouwen van de bedrijfsleiders in de Belgische economische conjunctuur. Dat optimisme doet zich voor in de drie gewesten. De negatieve vooruitzichten in Wallonië en Brussel van vorig kwartaal, kantelen nu helemaal naar positief. In Vlaanderen was de score al licht positief, maar verbetert de prognose nog.

De rekruteringsverwachtingen zijn het hoogst gespannen in de bouwnijverheid. Ook de openbare diensten, het onderwijs, de gezondheidszorg, de gemeenschapsvoorzieningen, de financiële instellingen, het vastgoed, de diensten aan bedrijven, de productie en distributie van elektriciteit, gas en water en de industrie zijn positief gestemd.

Een gelijk tewerkstellingsniveau wordt verwacht in de groothandel en kleinhandel. Vier sectoren zien de toekomst eerder somber in: winning van delfstoffen; landbouw, jacht, bosbouw en visserij; horeca en vervoer, opslag en communicatie.

Ten opzichte van het vorige kwartaal noteert Manpower de meest opmerkelijke ommezwaai in de bouwnijverheid (van -3% naar +14%, hetzij +17 punten), de openbare diensten (van -3% naar +12%, hetzij +15 punten) en de horeca (van +8% naar -4%, hetzij -12 punten).

In Europa behoren de Belgische ondernemingen tot de grootste optimisten. De Duitse werkgevers blijven pessimistisch, terwijl de rekruteringsverwachtingen van de Ieren een forse duik nemen ten opzichte van het positieve derde kwartaal. In het Verenigd Koninkrijk blijft de tendens positief, al vermindert het positivisme voor het vierde kwartaal op rij. Verwacht wordt dat het tewerkstellingsniveau in Frankrijk en Nederland relatief stabiel blijft tot aan het jaareinde, terwijl Spanje en Italië een aanzienlijke daling van het optimisme te kennen geven (al blijft de netto tewerkstellingsprognose er positief). België en Zweden zien de nabije toekomst het meest rooskleurig tegemoet. België vertoont bovendien de sterkste stijging in Europa.

De Manpower Employment Outlook Survey werd uitgevoerd bij een representatief staal van meer dan 35.000 privé- en overheidsbedrijven (waarvan 750 in België), in 18 landen. Alle deelnemers aan het onderzoek kregen de vraag: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich in het komende kwartaal, tot het einde van december 2003, ontwikkelen ten opzichte van het huidige kwartaal?”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen