< Terug naar overzicht

Meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk

Vlaanderen wil een werkzaamheidsgraad van tachtig procent behalen. In 2020 lag die op 74,7 procent. Om het streefcijfer te halen telt elk talent. De sociale partners en de kansengroepen, verenigd in de Commissie Diversiteit bij de SERV, stellen daarom 109 acties voor die inzetten op het duurzaam verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking.

De werkzaamheidsgraad voor mensen met een arbeidsbeperking bedraagt 46 procent tegenover tachtig procent voor mensen zonder arbeidsbeperking. In het VESOC-akkoord ‘Alle Hens Aan Dek’ van de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners is het dan ook een topprioriteit om iedereen duurzaam aan het werk te krijgen.

109 acties

Met een lijst van 109 acties doet de Commissie Diversiteit een voorzet om de voornemens uit het akkoord te realiseren en meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te krijgen in een inclusievere arbeidsmarkt.

In Vlaanderen heeft 14,3 procent van de beroepsactieve bevolking een arbeidsbeperking. Dat zijn 600.000 personen die hinder ervaren door een beperking, een langdurige aandoening of ziekte, al dan niet werkgerelateerd. Wanneer alle personen met een arbeidsbeperking uit dit arbeidsreserve aan de slag zouden gaan, kan hun werkzaamheidsgraad met bijna zeven procentpunt toenemen.

Loopbaanondersteuning op maat

De Commissie Diversiteit benadrukt in haar actieplan het belang van loopbaanondersteuning op maat voor personen met een arbeidsbeperking. Niet enkel tijdens hun zoektocht naar werk, maar ook wanneer ze al aan de slag zijn, hebben heel wat mensen met een arbeidsbeperking nood aan extra ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld zijn tijdens transitiemomenten zoals een promotie, een veranderd takenpakket of een nieuwe collega of leidinggevende.

Deze ondersteuning kan gebeuren door casemanagers. Dat zijn contactpersonen bij VDAB of GTB (gespecialiseerd team bemiddeling). Zij maken de mensen wegwijs in het aanbod van (gespecialiseerde) dienstverleners bij een traject naar werk en zijn een aanspreekpunt doorheen de gehele loopbaan bij transitie- of scharniermomenten.

Werkgevers ondersteunen

Ook ondernemingen kunnen meer ondersteuning gebruiken bij de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking.

“Werkgevers hebben niet altijd zicht op de mogelijkheden en noden van personen met een arbeidsbeperking op de werkvloer. Vaak overschatten werkgevers ook de kosten voor doeltreffende redelijke aanpassingen op de werkvloer of zijn niet altijd op de hoogte van de vele ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden. Dat geldt zeker voor kmo’s met een beperkte HR-afdeling”, luidt het.

Daarom pleit de commissie ervoor alle informatie en ondersteuning bij selectie, aanwerving, tewerkstelling en retentie van personen met een arbeidsbeperking te bundelen in een vlot toegankelijk totaalpakket via één duidelijk aanspreekpunt.

Klik hier voor het volledige ‘Actielijst Arbeidsbeperking 2030’ (pdf) met de 109 acties die de Commissie Diversiteit bij de SERV voorstelt.

Bron: Serv

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen