< Terug naar overzicht

Meer lichamelijk geweld op de werkvloer

Lichamelijk geweld en ongewenst seksueel gedrag komen almaar vaker voor op de werkvloer. Vooral in de zorgsector en het onderwijs is er een groot probleem. Zo blijkt uit onderzoek door de SERV. Ook Europees onderzoek bevestigt die trend.

In 2010 werd 7,5 procent van de werknemers geconfronteerd met lichamelijk geweld. In 2004 was dat nog 5,4 procent. Het percentage werknemers dat met ongewenst seksueel gedrag geconfronteerd werd steeg van 2,1 procent naar drie procent. Het ‘gewone’ pestgedrag is stabiel gebleven, al blijft het zeer veel slachtoffers maken: 14,2 procent zegt het slachtoffer te zijn van pestgedrag.

De gegevens komen uit de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid, een onderdeel van de SERV. De enquête vroeg aan een kleine 10.000 Vlaamse werknemers hoe dikwijls ze de afgelopen twaalf maanden op het werk te maken hadden met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel geweld en/of pesten.

Zorgsector en onderwijs


Bij ongewenst gedrag moet niet enkel gedacht worden aan collega’s of leidinggevenden. Veelal maken ook klanten, patiënten, passagiers of leerlingen zich schuldig aan verbaal of fysiek ongewenst gedrag.

Werknemers uit de zorgsector en het onderwijs worden het vaakst geconfronteerd met lichamelijk geweld (24 procent), ongewenst seksueel gedrag (7 procent) en pestgedrag (17 procent). Vooral de confrontatie met lichamelijk geweld en ongewenst seksueel gedrag is de voorbije zes jaar enorm gestegen.

Europees fenomeen


Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA) rapporteert eveneens een stijging van werkplaats gerelateerd geweld, pestgedrag en ander ongewenst gedrag. Naargelang het land, de sector en de meetmethode worden vijf tot twintig procent van de Europese werknemers geconfronteerd met geweld en ongewenst gedrag. Dat blijkt uit statistieken verzameld door het Agentschap.

Jukka Takala, directeur van het Agentschap, benadrukt naar de psychologische impact van verbale agressie, geweld en bedreigingen. “Deze weegt veelal zwaarder door dan de fysische verwondingen. Geweld en ongewenst gedrag veroorzaakt stress, langdurige afwezigheid wegens ziekte en zelfs zelfmoord. Ook economisch is de tol hoog want het leidt tot verminderde productiviteit, een hoog absenteïsme en een hoger verloop.”

Het rapport ‘Workplace Violence and Harassment: a European Picture’ toont bovendien aan dat de meeste Europese lidstaten nog te weinig aandacht hebben voor het probleem en te weinig initiatieven nemen om geweld en ongewenst gedrag op de werkplek in te dijken.

Bron: SERV/Stichting Innovatie & Arbeid/De Standaard/OSHA

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen