< Terug naar overzicht

Meer jobs in kmo’s

De toename van het aantal kmo-jobs in de drie eerste kwartalen van 2010 is al even groot als in heel 2006 of 2008. De sterkste toename van de kmo-tewerkstelling ligt momenteel in West-Vlaanderen, Limburg en Wallonië. In Vlaams-Brabant blijft de tewerkstellingsevolutie zorgen baren.

Dat leert de kmo-jobindex van SD Worx, die sedert 2005 de evolutie aangeeft van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Belgische kmo’s knopen daarmee opnieuw aan bij het hoge tewerkstellingsniveau van voor de crisis. De eerste negen maanden van 2010 steeg de structurele kmo-tewerkstelling met 1,7 procent.

Dat is een bijzonder sterke groei, die overeenkomt met de volledige groei van de jaren 2006 (+1,7 procent) en 2008 (+1,8 procent). Tegenover het dieptepunt van de crisis in augustus 2009 is de kmo-tewerkstelling nu al met 2,1 procent gestegen. Op 5 jaar tijd zijn er 10 procent nieuwe kmo-jobs gecreëerd.

De kmo-jobindex staat nu op 109,5. Dat is een nieuw record. Het vorige record bedroeg 109,1 en dateert van oktober 2008, vlak voor het uitbreken van de crisis. Tijdens de crisis zakte de jobindex nooit onder de 107,4. Dat peil werd bereikt in augustus 2009.

Groei in alle segmenten


Opmerkelijk was dat er het voorbije kwartaal in alle kmo-segmenten arbeidsplaatsen bij kwamen. In de bedrijven met minder dan 20 werknemers liep de groei op tot 0,7 procent, in de bedrijven met 20 tot 49 werknemers was er 0,4 procent groei en in de bedrijven met 50 tot 99 werknemers 0,5 procent.

De laatste keer dat er in de drie segmenten tegelijk sprake was van tewerkstellingsgroei, dateert van het derde kwartaal van 2008. In het vierde kwartaal 2008 was er al jobverlies over de hele lijn. De kmo’s zijn dus blijven aanwerven tot vlak voor de crisis.

Industrie koploper bij aanwervingen


De nieuwe jobs werden het voorbije kwartaal vooral gecreëerd in de industrie (+1 procent) en in de quartaire sector (+1 procent). In de dienstensector bleef de tewerkstelling status-quo. Groeisectoren zijn ‘diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging’, ‘drukkerijen’, ‘bouw’, ‘onderwijs’ en ‘menselijke gezondheidszorg’.

In de industrie gingen tijdens de crisis veel jobs verloren, maar die trend lijkt nu gekeerd. De reële toename van de tewerkstelling in de industrie bevestigt ook ander onderzoek van SD Worx. Uit een bevraging van 767 kmo-bedrijfsleiders eind september bleek immers dat 44 procent van de industriële kmo’s de intentie hadden om dit jaar nog aan te werven, tegenover 36 procent van de kmo’s in de tertiaire en de quartaire sector.

Tewerkstelling in Vlaams-Brabant blijft zorgen baren


De sterkste groei werd gemeten in de provincie West-Vlaanderen (+1,3 procent). Vooral de kleinste kmo’s groeiden er sterk (+1,4 procent). Ook in Limburg was er in het derde kwartaal een sterke groet (+0,8). Ten slotte viel de stijging in het Waalse gewest (+1 procent) sterker uit dan in Vlaanderen (+0,6 procent) en Brussel (+0,5 procent).

In Vlaams-Brabant blijft de tewerkstellingsevolutie zorgen baren. De netto groei van 0,1 procent is er te danken aan een groei van 0,2 procent bij de kleinste kmo’s, die nog altijd zwaar verlies in de andere segmenten moet compenseren (-0,5 procent in de kmo’s met 20 tot 49 werknemers en -1,9 procent in de kmo’s met 50 tot 99 werknemers).

Vorig kwartaal groeide de tewerkstelling in Vlaams-Brabant nog met 0,7 procent, maar wel na zes kwartalen op rij met jobverlies. In die periode daalde de kmo-tewerkstelling er met 2,4 procent.

Kmo-jobindex


De kmo-jobindex van SD Worx geeft sedert 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling (zoals uitzendwerk en studentenjobs) niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen