< Terug naar overzicht

Meer dan 12.000 vacatures in 2009

Het regent herstructureringen, afvloeiingen en ontslagen. Toch hebben de grootste Belgische werkgevers meer dan 12.000 vacatures dit jaar.

Tot die conclusie komt de redactie van Bizz Magazine. Tussen eind december 2008 en begin januari 2009 benaderde Bizz 192 bedrijven. De peilers mikten op de grootste bedrijven en de grootste rekruteerders in België. De rondvraag leverde minder deelnemende bedrijven en minder openstaande jobs op dan verleden jaar. Maar toch: bij de grootste Belgische werkgevers moeten meer dan 12.000 jobs ingevuld worden in de loop van 2009. Daarmee valt men terug op het niveau van 2007, toen de bedrijven zo’n 12.000 aanwervingen planden, maar gaat men zwaar achteruit in vergelijking met 2008, toen de enquête afklokte op 17.500 jobs.

Minder aanwervingen dan in 2008


Het was niet voor elk bedrijf evident om de voorziene aanwervingen in concrete cijfers uit te drukken. “Sommigen maken liever geen schatting, dan een voorzichtige. Met hun deelname wensen ze niettemin hun status van werkgever te behouden. Ze benadrukken dat er nog steeds kansen bij hen liggen, ook al zijn zelfs de meeste huidige vacatures in wachtstatus”, aldus Hans Hermans van Bizz.
Van de negentien bedrijven die zowel dit jaar als vorig jaar deelnamen, hebben er elf in 2008 meer mensen aangeworven dan voorzien. Uitschieter is Electrabel met 950 aanwervingen, waarvan er 500 waren gepland.
Zeven bedrijven wierven minder aan. Het zal niet verbazen dat Fortis slechts 800 van de 2000 geplande vacatures invulde.
Vergelijken we de geplande aanwervingen dit jaar met de effectieve aanwervingen in 2008, dan zeggen enkel Colruyt, Alcatel-Lucent, MIVB en Telenet meer mensen te willen aanwerven in 2009. Alle andere plannen minder rekruteringen.

Ouderen ruimen baan


“Als we één groep werknemers moeten bedanken voor de al bij al rooskleurige situatie op de arbeidsmarkt, gaan de bloemen naar de gepensioneerden. Deze grote groep babyboomers vertrekt massaal, velen al dan niet vrijwillig met brugpensioen. Ook al wordt niet iedereen vervangen, het schept kansen voor jongeren in sectoren en bedrijven die globaal gezien afslanken”, zegt Hermans.

IT'ers op kop


De meeste bedrijven zijn op zoek naar IT'ers (26 van de 34 deelnemende bedrijven zeggen deze profielen te zoeken). Verder scoren commerciële (23 op 34) en technische functies (22 op 34) hoog. Het minst kansen liggen er weggelegd voor juridische profielen (20 op 34).
In 2008 zochten bedrijven vooral financiële en commerciële mensen.

Klantgerichte medewerkers


Ook in de gevraagde karakterkenmerken zien we een evolutie. Hermans: “Vandaag zijn werkgevers in de eerste plaats op zoek naar klantgerichte medewerkers. Vervolgens moeten ze een dosis teamspirit bezitten, zich flexibel opstellen, innovatief en communicatief zijn. Verleden jaar noteerde klantgerichtheid slechts op de derde plaats in de top tien.”

Opportuniteiten voor durvers


Er liggen dus voldoende kansen open. Maar wie waagt de sprong? “Veranderen is vandaag inderdaad een groter risico dan vroeger. Niettemin kunt u profiteren van de situatie. Kunt u zich vandaag bewijzen in de crisis, dan zal die job een grotere trampoline blijken dan dezelfde job in een crisisloze periode. De crisis schept uitdagingen en die scherpen competenties aan”, klinkt het.
Het enige nadeel is dat hoge salariseisen uit den boze zijn. Elk bedrijf is nu zeer kostengericht, waardoor kandidaten zich realistisch moeten opstellen. Bovendien kunnen sollicitanten niet meer vragen wat ze willen: er zijn minder jobs en meer kandidaten.
Bedrijven zijn ook veeleisender en nemen hun tijd omdat ze heel zeker willen zijn van elke aanwerving.

Bron: Bizz

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen