< Terug naar overzicht

Meer banen door betere banen?

Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het Werk Kathleen Van Brempt stelde haar beleidsplan voor. Ze draait de klassieke logica om: door meer welzijn op het werk te creëren, wil ze meer personen aanzetten tot werken. Dat moet gebeuren via een stappenplan, dat vooral bouwt op de bestaande wetgeving, eventueel verbeterd.

Federaal staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het Werk Kathleen Van Brempt pakt niet uit met grootse nieuwe zaken, nieuwe regels of nieuwe wetten. “Er zijn vooral beter toepasbare wetten nodig", zegt ze. Daarom laat de staatssecretaris de wetgeving op stress, pesten op het werk en de veiligheid op de bouwwerven evalueren. Ze wil ook werken aan een andere werkorganisatie met meer plaats voor de combinatie van werk en gezin en aangepast werk voor ouderen. Op die manier hoopt Van Brempt “afhakers” opnieuw aan de slag te krijgen.

Een prioriteit is de aanpak van de onveiligheid op het werk, vooral in de bouwsector. Van Brempt wil de bestaande wet, die een veiligheidscoördinator verplicht op elke bouwwerf, evalueren. Vooraleer nieuwe maatregelen te nemen, wil ze weten of de wet geleid heeft tot minder arbeidsongevallen. Aan de bouwsector vraagt ze een engagement om het aantal arbeidsongevallen daadwerkelijk te drukken, zelf met oplossingen te komen en verantwoordelijkheid te nemen. Deze filosofie weeft Van Brempt door haar gehele stappenplan: eerst praten met de sector, dan verantwoordelijkheid vragen en waar nodig klaar staan met de stok achter de deur, namelijk inspecties.

Een tweede aandachtspunt is de stress op het werk. “We hebben een hoger ziekteverzuim op het werk dan in de buurlanden. Dat ligt aan twee zaken: wij registreren beter en we zijn te laat beginnen optreden tegen stress”, zegt Van Brempt. “Uit een studie van de Stichting Technologie Vlaanderen blijkt dat stress bedrijven jaarlijks 2,5 miljard euro kost. Jaren geleden werd daarover een interprofessioneel akkoord gesloten. Een aantal bedrijven werkt er effectief aan, maar het overgrote deel niet. Daar moeten we iets aan doen.” Van Brempt zal de wet tegen pesten op het werk evalueren en haar op basis van concrete cijfers eventueel aanpassen, toepasbaar en controleerbaar maken.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen