< Terug naar overzicht

Maximale loonbonus bedraagt volgend jaar 3264 euro

De maximale loonbonus stijgt op 1 januari 2016 naar 3264 euro per werknemer. Het fiscale maximumbedrag is 2838 euro. De werkgever betaalt aan de RSZ een bijdrage van 33 procent. Als de bonus onder het fiscale plafond blijft, betaalt de werknemer alleen de RSZ-bijdrage van 13,07 procent.

Tot een bepaald bedrag wordt de toekenning van een loonbonus sociaal en fiscaal gunstig behandeld. In 2016 zou het sociaal plafond van de loonbonus 3264 euro per werknemer bedragen. Dat berekende HR-dienstverlener Securex.

Het fiscale maximumbedrag, dat gelijk is aan het sociale maximumbedrag verminderd met de solidariteitsbijdrage van 13,07 procent ten laste van de werknemer, wordt dan 2838 euro per werknemer.

De naleving van deze plafonds wordt bekeken in het jaar van de betaling van de loonbonus, ongeacht het plan waaruit de betaling voortvloeit.

Indexatieformule

Basisbedrag op sociaal vlak (3169) x gezondheidsindex november jaar -1 / gezondheidsindex november 2012, dus 3169 x (102,28/99,32) = 3263,4446, te verhogen naar de hogere euro, hetgeen uitkomt op 3264 euro.

Op fiscaal vlak bedraagt het basisbedrag 2755 x (102,28/99,32) = 2837,106 te verhogen naar de hogere euro, wat uitkomt op 2838 euro.

Werkgevers- en werknemersbijdrage

De werkgever is een bijzondere bijdrage verschuldigd van 33 procent op het bedrag van de loonbonus. Dit bedrag en deze bijdrage van 33 procent zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. De werknemer is een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent verschuldigd.

De loonbonus moet toegekend worden aan alle werknemers of een objectief omschreven groep van werknemers en moet gekoppeld zijn aan de realisatie van één of meerdere collectieve doelstellingen.

Bron: Securex (securex.eu)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen