< Terug naar overzicht

Matige economische groei zichtbaar op HR-dienstenmarkt

De Belgische economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4 procent op kwartaalbasis, een evenaring van de groei van de vorige twee kwartalen.

Het positieve resultaat is ten dele toe te schrijven aan een toename van de bedrijvigheid. Zowel in de industrie, bouw als dienstensector nam de toegevoegde waarde toe. Ook de Belgische uitvoer droeg bij tot de groei, onder meer als gevolg van de verbeterde concurrentiepositie door de aangehouden loonmatiging en de depreciatie van de euro. Sterker nog was de verhoging van de particuliere consumptie, gestuwd door een verbeterde toestand op de arbeidsmarkt en een toegenomen beschikbaar inkomen.

In het tweede kwartaal nam de werkgelegenheid toe met 0,6 procent op jaarbasis. De werkloosheidsgraad daalde hiermee van 8,7 procent in maart naar 8,5 procent in juli. Vooral jongeren profiteerden van de banengroei, met een sterke daling van de werkloosheid bij min-25-jarigen tot gevolg. Bovendien maakten bedrijven minder gebruik van tijdelijke werkloosheid (-14,9 procent op jaarbasis).

Uitzendsector zet sterk kwartaal neer 

Met een groei van net geen 10 procent kwam de uitzendsector met zeer sterke kwartaalcijfers, inmiddels het zesde opeenvolgende kwartaal met een positieve groei op jaarbasis. De toename van het volume uitzenduren manifesteerde zich bovendien zowel bij bedienden als arbeiders. Ook de vraag naar permanente plaatsing zat stevig in de lift, getuige hiervan de groei in de activiteit Recruitment, Search & Selection. De verbeterde arbeidsmarktsituatie vertaalde zich verder ook in de outplacementcijfers, waar het aantal begeleidingen afnam met 7,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De globale vraag naar gespecialiseerde sourcing koelde licht af (-1,2 procent), weliswaar met een verschillend beeld naargelang van het segment. Zo was er nog een duidelijke groei in Office, ICT en Finance. Interim-managers konden dan weer wel rekenen op een verhoogd aantal opdrachten (+12,2 procent).

De private dienstenchequebedrijven zagen eveneens hun activiteit toenemen (+4,6 procent) en dit in een context van een algemene daling van het aantal ingediende dienstencheques (-2,8 procent). De private opleidingsverstrekkers konden hun positieve groei in het eerste trimester evenwel niet doorzetten en tekenden een stevig omzetverlies op (-14,1 procent).

Bron: Federgon (federgon.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen