< Terug naar overzicht

Massaal verlies van werkuren en werkgelegenheid dreigt

Door de coronacrisis zal in het tweede kwartaal van 2020 naar schatting 6,7 procent van het aantal werkuren wereldwijd verdwijnen, het equivalent van 195 miljoen voltijdse banen. De invloed zal het grootst zijn in Europa, voorspelt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

De grootste impact wordt verwacht in Europa met een daling van het aantal werkuren met 7,8 procent, het equivalent van 12 miljoen voltijdse jobs. In Azië en het Stille Oceaangebied wordt een daling van 7,2 procent voorspeld (het equivalent van 125 miljoen voltijdse werknemers) en in de Arabische staten een daling van 8,1 procent (het equivalent van 5 miljoen voltijdse).

De Internationale Arbeidsorganisatie voorspelt enorme verliezen voor verschillende inkomensgroepen, maar vooral landen met hogere middeninkomens zullen getroffen worden. Het aantal werkuren zou binnen deze groep met 7 procent dalen, dit stemt overeen met 100 miljoen voltijdse werknemers. Het overtreft ruimschoots de gevolgen van de financiële crisis van 2008-2009. Het hotelwezen, de horeca en hiermee verbonden diensten, de productie, detailhandel en zakelijke en administratieve activiteiten behoren tot de meest kwetsbare sectoren.

Werkloosheid

De mate waarin de werkloosheid zal stijgen in 2020 hangt voor een groot deel af van de ontwikkelingen tijdens de komende maanden en de beleidsmaatregelen die men zal nemen om de crisis het hoofd te bieden. De kans is reëel dat het cijfer aan het eind van dit jaar veel hoger ligt dan 25 miljoen, de IAO’s aanvankelijke inschatting.
De volledige of gedeeltelijke sluiting van de werkplek treft bijna 2,7 miljard mensen: 81 procent of meer dan vier op vijf in de beroepsbevolking.

“Werknemers en bedrijven staan voor een catastrofe, zowel in ontwikkelde als ontwikkelingslanden,” zegt IAO-directeur-generaal Guy Ryder. “We moeten samen snel en doortastend handelen. De juiste, dringende, maatregelen zouden het verschil kunnen maken tussen overleven en instorten.”

De publicatie COVID-19 en de wereld van werk (2e editie) omschrijft COVID-19 als “de grootste internationale crisis sinds Wereldoorlog II”, en bouwt voort op de onderzoeksnota die de IAO lanceerde op 18 maart. Die becijfert de impact van de pandemie voor verschillende sectoren en regio’s.

Volgens de studie werken 1,25 miljard werknemers in sectoren die naar alle waarschijnlijkheid een drastische toename zullen zien in het aantal ontslagen, loonverminderingen en een daling van het aantal werkuren.

Het aantal werknemers in de risicosectoren schommelt van 43 procent in Noord- en Zuid-Amerika tot 26 procent in Afrika. Sommige regio’s, Afrika in het bijzonder, kennen veel informeel werk. Informeel werk, gecombineerd met een gebrek aan sociale bescherming, een hoge bevolkingsdichtheid, en weinig capaciteit, stellen de overheden voor belangrijke uitdagingen, zowel op het vlak van gezondheid als van economie, waarschuwt het rapport.

Er zijn dringend grootscheepse beleidsmaatregelen nodig, rond vier pijlers: bedrijven, werkgelegenheid en inkomens ondersteunen; de economie en jobs stimuleren; werknemers op de werkplek beschermen en sociaal overleg tussen overheid, werknemers en werkgevers om oplossingen te vinden. “De internationale samenwerking staat voor de grootste test sinds meer dan 75 jaar,” zei Ryder. “Als één land faalt, zullen we allemaal falen. We moeten oplossingen vinden die alle lagen van de maatschappij helpen, in het bijzonder de meest kwetsbare.”

Bron: IAO

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen