< Terug naar overzicht

Manier waarop sollicitant praat, bepaalt aanwervingskansen

Hoe iemand praat, verraadt zijn sociale positie en dat zodra iemand begint te praten. Rekruteerders laten zich daar onbewust door beïnvloeden in het voordeel van sollicitanten uit de hogere sociale klasse, dat leert uit onderzoek aan Yale School of Management.

Sollicitanten worden tijdens het interview beoordeeld op basis van hun sociale status en die wordt verraden zodra de sollicitant begint te praten. Onderzoekers van Yale School of Management tonen aan dat taalgebruik een invloed heeft op hoe iemand gepercipieerd wordt. En dus ook of de sollicitant in aanmerking komt voor een vacature.

“Hoewel het merendeel van de rekruteerders ontkennen dat de sociale status van een kandidaat een invloed heeft op aanwervingsbeslissingen, toch vormen ze zich vanaf de eerste seconden dat de kandidaat praat een beeld van de socio-economische positie van een kandidaat of van de ouders. Dit is vooral in het voordeel van kandidaten uit hogere sociale klassen. Het belemmert economische mobilteit en houdt ongelijkheid in stand”, zegt Michael Kraus, Assistant Professor of Organizational Behavior aan The Yale School of Management.

De onderzoekers leiden hun bevindingen af uit vijf afzonderlijke studies. In de eerste vier studies gingen zij na in hoeverre iemands sociale status kan afgeleid worden uit de manier waarop hij praat. Zeven woorden blijken voldoende te zijn om een juiste inschatting te maken over wat de socio-economische situatie is van de spreker. Zo vonden de onderzoekers onder meer dat iemands uitspraak een accuratere indicatie is voor sociale status dan wat de persoon zegt.

In een vijfde studie werd nagegaan wat de invloed is van hoe een kandidaat praat op zijn aanwervingskansen. Van 20 sollicitanten, met een uiteenlopende socio-economische achtergrond, voor een junior managementfunctie bij Yale, werd een gesprek opgenomen waarin ze zich kort voorstelden. 274 rekruteerders kregen ofwel het interview te horen, ofwel een uitgeschreven versie van het gegsprek.

Vervolgens werd aan de rekruteerders gevraagd de professionele kwaliteiten van de kandidaten te beoordelen, voor welk startsalaris en bijhorende bonus ze in aanmerking kwamen en tot welke sociale klasse de kandidaten behoorden. Dit zonder dat de rekruteerders het cv van de kandidaten hadden gezien.

Wat bleek? De rekruteerders die naar een opname van het gesprek luisterden, konden juister inschatten wat de socio-economische achtergrond was van de kandidaten. Meer zelfs, zonder het cv te zien, oordeelden ze dat kandidaten uit hogere sociale klassen competenter waren dan kandidaten uit lagere sociale klassen. Bovendien konden de kandidaten uit hogere sociale klassen rekenen op een hoger startsalaris en bijhorende bonus.

Bron: phys.org

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen