< Terug naar overzicht

Managers op de klaagstoel

Het zit niet snor met de energie en de motivatie van veel managers. Dat leert een pas gepubliceerd onderzoek van het Britse Chartered Management Institute. Een derde tot de helft van de respondenten klaagt over de work/life-balance, het gebrek aan een inspirerend en motiverend klimaat in hun organisatie, interne bureaucratie en chaotische reacties op verandering en externe druk.

‘The Business Energy Survey – Assessing the energy levels of UK managers’ werd dit voorjaar uitgevoerd door het Britse Chartered Management Institute (CMI), met de sponsoring van Adecco. Een toevallige steekproef van 10.000 CMI-leden kreeg een postenquête in de bus, 1588 onder hen reageerden. Het opzet was nagaan hoe managers gemotiveerd worden en de invloed op de motivatie verkennen van zaken zoals organisatiecultuur, waarden, interne communicatie, flexibiliteit en nieuwe werkvormen.
Algemene conclusie: bij een aanzienlijk deel van het doelpubliek loopt het met de motivatie en de werkenergie niet echt los. Een overzicht van de voornaamste vaststellingen.De batterijen lopen leeg door de verwaarlozing van het persoonlijke leven ten voordele van een te zwaar belaste werkagenda.

Bijna 45% van de managers meent dat ze te veel werk hebben en 20% zegt minstens 14 uur per week langer te werken dan contractueel overeengekomen (bij directeurs loopt dit laatste percentage op tot 41%). Daardoor voldoet 45% niet aan sociale en familiale verplichtingen en is 35% ’s avonds te afgepeigerd om nog iets uit te richten.Flexibeler werken: weinig evolutie.

Kortere werkweken, werktijd op jaarbasis, sabbaticals, loopbaanonderbreking: er wordt veel over gepraat, maar er komt weinig van in huis. Nochtans is ruim een derde van de respondenten sterk geïnteresseerd in deze formules. Minder dan 10% echter acht het realistisch dat deze nieuwe werkvormen binnen een termijn van drie jaar doorbreken.Liever meer zingeving dan meer geld.

Loon is geen centraal element voor de motivatie. Belangrijker dan geld zijn zinvolle doelstellingen (voor 61%), het bereiken van de doelstellingen (56%) en anderen helpen (32%).Bedrijfscultuur dikwijls schadelijk voor energie.

De overwegende managementstijlen in veel organisaties zijn bureaucratisch (vermeld door 34%) en reactief (31%). De meeste respondenten geven echter de voorkeur aan een ‘empowerende’ (44%), toegankelijke (16%), ondernemende (12%) of innovatieve (11%) managementstijl. De kloof tussen realiteit en verwachting vreet aan hun energie.Chaotische reactie op veranderingen.

Ongeveer 30% van de managers zegt dat hun organisatie geïmproviseerd en lukraak reageert op veranderingen en externe druk. Nog eens 25% maakt melding van reactieve en crisisgedreven antwoorden.Onduidelijke bazen.

Minder dan de helft van de respondenten heeft het gevoel dat de bedrijfstop een duidelijke visie heeft die wordt overgebracht naar alle werknemers.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen