< Terug naar overzicht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bevordert uw aantrekkingskracht bij huidige en toekomstige medewerkers

Wanneer werknemers denken dat hun organisatie ‘goede doelen’ steunt en zich ervoor inzet, versterkt dit hun productiviteit, tevredenheid, motivatie, veranderingsbereidheid, innovatie en ondernemingszin. Bovendien zijn ze minder snel geneigd de organisatie te verlaten. Ten slotte draagt maatschappelijk engagement bij tot de aantrekkelijkheid van de organisatie voor potentiële nieuwkomers.

Deze conclusies zijn te lezen in het pas door Securex gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Leeft maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Belgische ondernemingen? De perceptie van de werknemer.’ De resultaten zijn gebaseerd op enquêtes bij twee bedrijfsonafhankelijke en representatieve steekproeven van werknemers (waarvan de ene uitsluitend uit bedienden bestond).

Het concept maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) lijkt vooral bij bedienden beter bekend te zijn en meer aan te slaan dan men zou verwachten. Volgens dit onderzoek zouden bedrijven die correct aan MVO doen daarvoor beloond worden door hun werknemers in de vorm van hogere productiviteit, tevredenheid, motivatie, veranderingsbereidheid, innovatie en ondernemingszin.

De studie bij de Belgische bedienden toont ook aan dat – naast steun aan en inzet voor het goede doel – het invoeren van andere MVO-initiatieven (bijvoorbeeld investeren in goed leiderschap, in gelijke kansen voorzien, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden) hiertoe bijdraagt. Ook het stressgehalte van de bedienden zou hierdoor aanzienlijk verminderen.

MVO speelt voorts een belangrijke rol bij de verloopintentie. Verschillende MVO-initiatieven (voldoende ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden, investeren in goed leiderschap, ecologische doelstellingen hanteren en carpooling en/of openbaar vervoer promoten) zijn bij bedienden gelinkt aan een lagere verloopintentie.
Bovendien blijkt dat slechts 5 procent van de Belgische werknemers in een onderneming die goede doelen steunt en zich maatschappelijk inzet van plan is de organisatie op korte termijn te verlaten, tegenover 13 procent in organisaties met een lager MVO-profiel. Op langere termijn is het verschil tussen de verloopintenties – 15 procent tegenover 17 procent – minder uitgesproken.

Ten slotte beïnvloedt MVO het aantrekken van nieuwe werknemers: 90 procent van de Belgische bedienden die van plan zijn hun organisatie te verlaten (op korte of lange termijn) zal in zijn keuzeproces rekening houden met het MVO-gedrag van een nieuwe werkgever. Bij een sollicitatie en keuzemogelijkheid tussen twee gelijkaardige jobs zal zelfs 93 procent van alle bedienden kiezen voor het bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. MVO is dus belangrijk voor employer branding en speelt zo een opmerkelijke rol in het aantrekken van nieuw talent.

De volledige studie, met de definitie van MVO, de gedetailleerde resultaten en nog meer interessante conclusies, vindt u hier.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen