< Terug naar overzicht

Maaltijdkoeriers: precairder dan anderen

Zijn de koeriers van Deliveroo in ons land zelfstandigen of werknemers? Over die juridische vraag zal de rechtbank in Brussel zich later deze week buigen. Wat wél al duidelijk is, is dat maaltijdkoeriers in veel gevallen werken in penibele, onzekere werkomstandigheden.

VUB-onderzoeker Elief Vandevenne (VUB) onderzocht in het kader van haar doctoraatstudie de mate van precariteit en de relatie met hun welzijn bij 170 Brusselse maaltijdkoeriers.

Precariteit verwijst naar een werksituatie die in min of meerdere mate gekenmerkt wordt door onzekerheid op tal van domeinen. Deze breken met de standaardverwachting omtrent ‘een goede baan’: een vast contract, voltijdse tewerkstelling, voldoende betaald werk en klassieke werkuren van 9 tot 5. Met behulp van talrijke gesprekken met koeriers en de afname van een vragenlijst werden de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van koeriers bestudeerd. Om deze groep te bereiken sprak de onderzoeker koeriers rechtstreeks aan op straat.

Slechter in hun vel

Vandevenne: “De resultaten tonen aan dat maaltijdkoeriers gemiddeld inderdaad precairdere jobs hebben dan andere werknemers, namelijk door hun onzekere contracten, de lange en onregelmatige werkuren, het gebrek aan sociale zekerheid en de gemiddeld lage en onstabiele lonen. We vonden ook een relatie met hun algemeen welbevinden. Koeriers met hele precaire jobs zitten slechter in hun vel. Het onderzoek gaf ons ook inzicht in een aantal werkgebonden praktijken. Zo blijkt het (ver)huren van koerier-accounts een courante praktijk, met name bij koeriers zonder papieren en minderjarigen.”

Elief Vandevenne, onder leiding van prof. Christophe Vanroelen van de onderzoeksgroep Interface Demography, gebruikte een wetenschappelijk onderbouwde meetmethode om de mate van precariteit in kaart te brengen en te vergelijken met andere werknemersgroepen. Zo blijkt nu duidelijk dat maaltijdkoeriers inderdaad hoger scoren dan mensen uit andere sectoren. Opvallend: dat is ook zo wanneer we hen naast werknemers in de transportsector zetten, nochtans inhoudelijk vergelijkbaar werk. Het verschil? Dat is het digitaal platform…

De ene koerier is de andere niet

Maar ook binnen de groep van koeriers bestaat er variatie in de ‘mate van precariteit’. Zo verschilt de situatie van een student die als koerier werkt om een centje bij te verdienen, duidelijk van iemand die niet toekomt met zijn uitkering en deze job doet om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. De onderzoekers vonden wel een sterke relatie tussen de meest precaire koerier-jobs en welzijn. Dit is de eerste studie die dit verband voor koeriers aantoont.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen