< Terug naar overzicht

Loopbaanperspectieven werknemers: enigszins onrustwekkende cijfers

Uit een onderzoek bij ruim 2.000 Belgische werknemers blijkt dat slechts 37 procent van de respondenten verwacht over vijf jaar nog goed bij zijn/haar werk te passen en 36 procent denkt dan nog bij de huidige werkgever te zijn. Slechts een op drie respondenten denkt dat hij op korte termijn zijn werk nog graag zal blijven doen. Alarm of niet?

Werknemers geloven steeds minder dat ze voor lange tijd bij hun huidige job of werkgever zullen blijven. Almaar meer medewerkers vinden het minder vanzelfsprekend dat ze binnen vijf jaar even inzetbaar zullen zijn. Bij de medewerkers jonger dan 35 jaar is dat besef het grootst. Gemiddeld meent 37 procent van alle werknemers dat ze over drie à vijf jaar nog goed bij hun werk zullen passen. Bijna twee op drie menen dat actie nodig is. In 2018 was meer dan de helft – 58 procent – er nog gerust in dat de match tussen henzelf en hun job er nog wel een paar jaar zou zijn.

Gelijkaardige resultaten zijn er voor de stelling ‘Ik zal binnen 3 à 5 jaar nog bij mijn huidige werkgever passen’: amper 36 procent heeft er vertrouwen in (tegenover 54 procent twee jaar geleden). Slechts een op drie verwacht zijn werk nog met plezier te doen over een aantal jaar. Amper drie op de denken over vijf jaar even goed te presteren als nu. Twee jaar geleden waren dat er nog zes op de tien.

Figuur 1: Wat verwachten werknemers als ze naar de toekomst (3 à 5 jaar van hier) kijken?

Kwart zou kandideren als uitdaging zich aandient

Twee op drie medewerkers mogen zich ervan bewust zijn dat inzetbaarheid zonder actie niet duurzaam is, zelf nemen ze zelden actie. Integendeel, de cijfers van deze enquête tonen minder initiatief dan deze van 2018. Een op drie denkt wel na over de eigen loopbaan en probeert de eigen capaciteiten optimaal in te zetten, maar de toekomst lijkt hen nog veraf. 30 procent zegt aan zelfstudie te doen. Als er zich een project aandient zou een op vier zich kandidaat stellen voor een taak die zijn huidige overstijgt. Dat is een beter resultaat dan in 2018.

Figuur 2: Actie van werknemers om hun inzetbaarheid te verduurzamen

Potentieel onder de radar?

De helft van de respondenten meent dat de werkgever best een goed zicht heeft op enerzijds de sterktes en anderzijds de ontwikkelpunten van de werknemer, maar 18 procent gaat ervan uit dat de werkgever daar totaal geen idee van heeft.

Figuur 3: Stellingen i.v.m. huidige inzetbaarheid van medewerkers

Tom Vlieghe, Director Acerta Consult, commentarieert:“78 procent van de medewerkers meent van zichzelf wel te weten waar ze goed in zijn en waar ze nog vooruitgang kunnen boeken. Er zal natuurlijk altijd een verschil zijn tussen wat mensen van zichzelf menen te weten en wat ze veronderstellen dat anderen van hen weten. Maar dat bijna een op vijf medewerkers er nogal zeker van is dat hun talenten niet tot bij de werkgever doordringen, is de moeite om bij stil te staan. De positieve kant hiervan is dat er voor werkgevers misschien nog wel 18 procent potentieel te ontdekken valt onder de eigen mensen.

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid: het is evident dat je als individu zelf aan het stuur wil zitten van je eigen loopbaan. Dat wil zeggen dat je zelf ook inspanningen levert en initiatief neemt. Anderzijds heeft de werkgever dat talent ook broodnodig, en dus heeft hij alle belang bij de toekomstige inzetbaarheid ervan. Ook als het ownership bij het individu ligt, kan de werkgever een belangrijke rol spelen in het faciliteren en stimuleren van duurzame inzetbaarheid. En er zijn wel degelijk mogelijkheden om de drempels daarnaar te verlagen. Natuurlijk is het oké om bijvoorbeeld vacatures eerst intern bekend te maken, maar het mag wat meer zijn: taakverrijking, jobrotatie... Laat collega’s bijvoorbeeld - desnoods tijdelijk - elkaars job doen. En ook interne doorstroming wordt nog te vaak op de korte termijn bekeken. Nochtans zal het blijven uitdagen en ontwikkelen van de eigen werknemers voor heel wat bedrijven erg belangrijk zijn om op de krappe arbeidsmarkt hun beste profielen te behouden.”

Bron: Acerta Consult. De gegevens komen van het tweejaarlijkse onderzoek dat de HR-dienstverlener door het onderzoeksbureau Indiville laat uitvoeren bij werknemers. Er waren 2.072 respondenten. Het is een representatieve steekproef van de arbeidsmarkt op basis van de recentste cijfers van Statbel. Deze enquête liep van 1 tot 21 september 2020.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen