< Terug naar overzicht

Loonspanning neemt toe

Bachelors en masters zagen hun loon de voorbije jaren sterker stijgen dan werknemers zonder een hogere opleiding. Ook de functie speelt een grote rol bij de omvang van het loonzakje: de lonen van directeurs van grote ondernemingen stegen het snelste. De loontoename was een pak lager bij ongeschoolde arbeiders in transport en opslag en bij kassiers.

Een voltijds tewerkgestelde werknemer verdiende in België in 2017 gemiddeld 3558 euro bruto per maand, een stijging met 15 procent in vergelijking met 2010 (3103 bruto). De gegevens komen van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdienen gemiddeld 4174 euro, terwijl werkgevers in Vlaanderen en Wallonië een salaris van respectievelijk 3499 en 3308 euro betalen.
Een betere waardemeter voor de reële loonstijging is echter de mediaan en die bedraagt 3140 euro. Dit houdt in dat 50 procent van de werknemers maximaal 3.140 euro verdient, terwijl de andere helft een hoger salaris ontvangt. De mediaan ligt met 3664 euro het hoogst in Brussel en bedraagt respectievelijk 3120 en 2994 euro in Vlaanderen en Wallonië.

Het classificeren van werknemers in loonklassen van 250 euro geeft een nog gedetailleerder beeld van de loonverdeling: 45 procent van alle werknemers verdient een bedrag tussen 2250 en 3250 euro per maand. Voorts zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de lagere loonklassen (tot 2500 euro).

Hoe hoger de functie, hoe groter de loontoename

In de periode 2010-2017 nam het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds werkende loontrekkende met 15 procent toe. Bepaalde beroepen kenden echter een sterkere toename, terwijl andere functies onder het gemiddelde bleven. Uit de cijfers blijkt dat vooral de hogere profielen een meer uitgesproken loontoename kenden. Directeurs van grote ondernemingen spannen hierbij de kroon. Niet enkel ontvangen deze werknemers met 10.124 euro het hoogste bruto maandloon, ze zagen in de afgelopen zeven jaar hun loonzakje eveneens het sterkst toenemen. Aan de andere kant van het spectrum vinden we de ongeschoolde arbeiders in transport en opslag (+ 7,2 procent) en kassiers (+ 8,2 procent).

Een diploma van het hoger onderwijs resulteert op het einde van de maand in een omvangrijker loon. Met een maandloon van 5330 euro levert een universitair diploma in 2017 een surplus van 50 procent op ten opzichte van het nationaal gemiddelde. Bovendien neemt dit financieel voordeel sinds 2010 verder toe. Werknemers met een bachelordiploma zagen hun loon in deze periode het sterkst toenemen (+ 11,1 procent), op de voet gevolgd door masters (+ 10,7 procent). Voor loontrekkenden met een diploma van het lager secundair onderwijs bleef de toename dan weer beperkt tot 6,6 procent.

Loonspanning neemt toe

De afgelopen zeven jaar is de spanning tussen de hoogste en de laagste lonen toegenomen. Tussen 2010 en 2017 gingen de lonen van de tien procent best verdienende Belgen er met 18,5 procent op vooruit. In 2010 bedroeg hun brutoloon minstens 4679 euro per maand, zeven jaar later was dat 5544 euro. Bij de tien procent slechtst betaalde Belgen daarentegen ging het brutoloon er met maar 14,9 procent op vooruit: van hoogstens 1967 euro naar 2261 euro. Anders gezegd: de grootverdieners kregen er in die periode zo'n 865 euro bij, de laagbetaalden 294 euro.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen