< Terug naar overzicht

Loonnorm blijft sanctioneerbaar

Federaal minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) ontkent dat de sancties op het overtreden van de loonnorm zouden weggevallen zijn in het nieuw sociaal strafwetboek dat sinds 1 juli 2011 van kracht is. De werkgeversorganisaties roepen op tot discipline tijdens loononderhandelingen.

De minister van Werk herinnert e aan dat de administratieve geldboete die expliciet in de wet van 26 juli 1996 staat, verder van toepassing blijft, ook al werd ze niet opgenomen in het nieuwe sociaal strafwetboek dat op 1 juli 2011 van kracht werd.

Bovendien zijn cao’s die strijdig zijn met de loonnorm nietig. De bevoegde inspectiediensten blijven dan ook verder toezicht uitoefenen, zegt de minister.

Op sectoraal niveau heeft men zich tot nog toe vrij goed aan de norm gehouden, merken de werkgeversorganisaties VBO en Unizo op. Op bedrijfsniveau worden sommige werkgevers met stakingsacties sterk onder druk gezet om de norm te overschrijden.

“Op die manier dwingt men de werkgever tot onwettige handelingen waarvoor alleen hij gesanctioneerd kan worden. Dit is geen correcte situatie. Indien men maatregelen wil nemen, moeten die zich op die praktijken focussen en niet alleen de betrokken werkgever viseren”, aldus de werkgeversorganisaties.

Iedereen, en in eerste instantie de sociale partners op sectoraal en ondernemingsniveau – niet alleen de werkgevers maar ook de vakbonden – moet de wetgeving naleven. Het VBO en Unizo roepen nogmaals op tot verantwoordelijkheidszin op alle niveaus.

“In het licht van de huidige opstoot van de inflatie en van de indexering is elk ander gedrag bijzonder onverantwoord. Elke verdere ontsporing van onze loonkostenhandicap leidt tot een verminderd concurrentievermogen en tot jobverlies. Dit moet ook een bezorgdheid van de vakbonden zijn. Alleen een gedisciplineerde houding zal ons ervoor behoeden dat België afglijdt naar de groep van landen in moeilijkheden in de eurozone.”

Bron: FOD Waso/VBO

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen