< Terug naar overzicht

Loonkosten blijven grootste bezorgdheid voor Belgische ondernemingen

Bijna de helft van de Belgische ondernemingen vindt het beheersen van de loonkosten in ons land de grootste prioriteit. Het ziekteverzuim bij werknemers komt met stip op de tweede plaats als politiek aandachtspunt. Daarnaast is bijna een derde ervan overtuigd dat de flexibilisering van de arbeidsduur een belangrijke zaak is.

Acerta deed een rondvraag bij een 300-tal werkgevers in België om hun belangrijkste prioriteiten vast te leggen. Voor 47 procent van de ondervraagde ondernemingen moet de problematiek van de beheersing van de loonkosten de belangrijkste aandacht krijgen van de Belgische regering.

De regering maakte met het recente begrotingsakkoord de wet op het concurrentievermogen, de zogenoemde Wet 96, strenger. Hiermee is een deel van de bezorgdheid van de werkgevers alvast weggenomen. De regering voorziet een aantal maatregelen om een deel van de nog bestaande loonhandicap weg te werken en om een nieuwe ontsporing tegenover de stijging van de loonkosten in onze omringende landen te vermijden.

Ziekteverzuim

Ook het ziekteverzuim verdient volgens 47 procent van de werkgevers dringend politieke aandacht. Uit eerder onderzoek van Acerta bleek reeds dat het ziekteverzuimpercentage in ondernemingen over de jaren heen een duidelijk stijgende tendens vertoont. Het onderzoek van Acerta en Idewe inzake langdurig verzuim toont bovendien aan dat de kans dat een werknemer effectief terugkeert naar zijn werk na een langdurige ziekte, vermindert naargelang de duur van de afwezigheid toeneemt. Het ziekteverzuim weegt budgettair dan ook zwaar door voor ondernemingen.

De Belgische ministers van Werk en Volksgezondheid werken aan een wetsontwerp dat de re-integratie van zieke werknemers moet bevorderen via de uitwerking van een re-integratietraject voor werknemers die langdurig afwezig waren. Onderschat daarnaast ook de kracht van preventie niet: een preventief ziekteverzuimbeleid met een actieve betrokkenheid van leidinggevenden kan het ziekteverzuim in ondernemingen daadwerkelijk terugdringen.

Flexibilisering arbeidsduur

In de voorbije begrotingsbesprekingen werd veel vooruitgang geboekt op vlak van de flexibilisering van de arbeidsduur. Voor 29 procent van de werkgevers is ook die arbeidsduur een prioriteit op politiek vlak. Met het nieuwe begrotingsakkoord wordt binnenkort het principe dat de wekelijkse arbeidsduur, gemiddeld gerespecteerd moet worden over een volledig jaar in plaats van dat deze op het einde van een trimester moet worden nageleefd. 

Tegelijkertijd wordt het reeds bestaande stelsel van de ‘kleine flexibiliteit’ enigszins versoepeld. Deze regel uit de Arbeidswet laat toe zonder overloontoeslag met piek- en dalroosters te werken.

Voor werknemers is in termen van arbeidsflexibiliteit vooral loopbaansparen erg belangrijk. Uit gegevens van Acerta blijkt dat 70 procent van de Belgische werknemers bereid is om extra uren te presteren zonder hiervoor op dat ogenblik extra vergoed te worden, als ze in ruil hiervoor die gewerkte uren later in hun carrière kunnen compenseren. Het draagvlak voor meer flexibilisering is duidelijk enorm - en niet louter een eis van de werkgevers.

Bron: Acerta (acerta.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen