< Terug naar overzicht

Loonkloof met buurlanden wordt breder (daar is het loonindexdebat weer)

De loonkloof van België tegenover zijn buurlanden is gestegen tot 5,1 procent. De werkgeversorganisaties benadrukken daarom nog eens de nood aan loonlastenverlaging. De vakbonden daarentegen verwijzen naar tekortkomingen op het vlak van opleiding en innovatie als belangrijkste handicap van de Belgische arbeidsmarkt.

Uit het technisch verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) blijkt dat de loonhandicap van België tegenover zijn buurlanden is opgeklommen tot 5,1 procent. Anders gezegd: sinds 1996 zijn de lonen in België 5,1 procent meer gestegen dan die in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

De loonhandicap lag twee jaar geleden nog op 4,2 procent. Volgens de CRB ligt de verklaring in herhaalde olieschokken de voorbije jaren. Die leidden tot prijsverhogingen, wat zich in België door de automatische loonindexering ook meteen vertaalde in hogere lonen. Een tweede verklaring is het strenge loonmatigingsbeleid in Duitsland.

Om de Belgische concurrentiekracht te verhogen, pleiten werkgeversorganisaties Unizo, VBO, Voka en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) voor een lastenverlaging. Ze willen ook dat de regering de bevriezing van de lonen zo snel mogelijk wettelijk vastlegt.

Voorts pleiten de werkgevers voor een hervorming van de automatische loonindex. Al hoeft een afschaffing niet voor Unizo, "want de koopkracht van de werknemers is van groot belang voor een gezonde economie."

Opleiding en innovatie


Volgens de vakbonden is de loonkloof niet het grootste probleem. Algemeen secretaris van de socialistische vakbond ABVV Anne Demelenne zegt dat de vergelijking met Duitsland niet opgaat. “Het beleid van loonmatiging is Duitsland blijft problematisch, omdat er baantjes met erg lage arbeidsvoorwaarden worden gecreëerd om werklozen te reïntegreren. Als ook de loontoeslagen en sociale subsidies voor bedrijven meegeteld worden, wordt de loonkloof met onze buurlanden aanzienlijk verminderd.”

Het probleem van de Belgische bedrijven zit volgens haar eerder in tekortkomingen op het vlak van opleiding, innovatie en onderzoek en ontwikkeling. Te weinig bedrijven houden zich bovendien bezig met het maken van eindproducten.

Ook de christelijke vakbond ACV waarschuwt voor een selectieve interpretatie van de cijfers en wijst eveneens naar een opleidingshandicap van 45,3 procent of de innovatiehandicap van 35 procent. “Net als vorige jaren, zullen sommigen dit verslag zeer selectief lezen. Of ze zullen stellen dat het verslag de zaken te rooskleurig voorstelt. Om dan meteen een nieuwe aanval op de index en loonvorming te kunnen organiseren.”

Het ACV wil de loonkloof gefaseerd wegwerken, maar zonder de indexering op de helling te zetten en zonder het loonoverleg onmogelijk te maken. Nog volgens de vakbond moet de federale overheid een inspanning doen om de lasten op arbeid te verschuiven naar andere inkomens, zoals uit vermogen.

Bron: De Standaard/De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen