< Terug naar overzicht

Loonindexering bedienden privésector slechts 0,80 procent

Bedienden die verloond worden volgens het Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zien hun loon in het begin van elk jaar aangepast aan de evolutie van de levensduurte. Voor 1 januari 2020 mag de sector een loonindexering met 0,80 procent verwachten, volgens een simulatie van Acerta.

In januari van 2019 bedroeg de loonindexering voor bedienden in de privésector (PC 200) nog 2,17 procent.
Het indexeringssysteem voor PC 200 bepaalt de toe te passen loonaanpassing op basis van volgende formule: het gemiddelde van de indexen van november en december 2019 gedeeld door het gemiddelde van de indexen van november en december 2018 (met index wordt bedoeld de afgevlakte gezondheidsindex).
Voor november 2019 bedraagt de afgevlakte gezondheidsindex 106,73. Even uitgaande van de hypothese dat de index van december 2019 even hoog is als deze in november, dan leidt dit tot een indexeringscoëfficiënt van 100,77 procent. Voor deze simulatie gaat de HR-dienstverlener er echter van uit dat de indexstijging gelijk is aan de gemiddelde indexstijging over oktober en november 2019. In deze hypothese betekent dit dat de indexeringscoëfficiënt 100,80 procent bedraagt. Zo zouden alle lonen van de bedienden tewerkgesteld onder het aanvullend paritair comité PC 200 vanaf 1 januari 2020 met 0,80 procent stijgen.
Opmerkelijk detail: eind november bedroeg de inflatie van de consumptieprijzen op jaarbasis slechts 0,39 procent. Eind december zal deze ongeveer 0,70 procent bedragen.

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) stelt voor ruim 450.000 bedienden de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vast, dit gaat dus over een significant deel van de Belgische werknemers. Ook de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de primaire sector en bijvoorbeeld de casinobedienden mogen op 1 januari een aanpassing van hun loon aan de inflatie verwachten.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen