< Terug naar overzicht

Loon wordt belangrijkste drijfveer voor geluk op het werk

De coronacrisis doet de werknemers nog meer dan anders beseffen hoe belangrijk het loon is dat elke maand op de rekening wordt gestort. Meer dan de helft geeft aan dat een correct loon de belangrijkste factor is om gelukkig te zijn op het werk. Nochtans hebben velen er geen zicht op of ze effectief loon naar werken krijgen. Bijna zes op tien werknemers hebben geen idee hoe de werkgever hun loon en dat van hun collega’s bepaalt.

Een eerste opvallende conclusie van het onderzoek in opdracht van HR-dienstverlener Acerta is dat er een duidelijk verband bestaat tussen loon en geluk op het werk: 53 procent van de respondenten noemt loon als belangrijke factor voor het persoonlijk geluk op de werkvloer. Wat er in het loonzakje zit, heeft voor de werkende Belg ook nog steeds een belangrijke invloed op zijn keuze voor welk bedrijf hij/zij wil werken. Zo zou 38 procent voor een beter loon van werkgever veranderen, 27 procent zou bij zijn/haar werkgever blijven als hij/zij daar een interessant loonpakket heeft. Opmerkelijk is ook dat werkzekerheid voor veel werknemers erg belangrijk is om zich gelukkig te voelen. Meer dan vier op de tien zouden pas overstappen naar een nieuwe werkgever als die voldoende werkzekerheid kan bieden.

Figuur 1: In welke mate zijn de volgende factoren belangrijk 1) voor je persoonlijk geluk op het werk; 2) bij de keuze voor een nieuwe werkgever?

De Belgische werknemers mogen hun loon dan wel als heel belangrijk beschouwen, bijna zes op tien (57 procent) zeggen dat het onduidelijk is hoe hun loon bepaald wordt of oordelen op z’n minst dat er niet transparant wordt gecommuniceerd over het gevoerde loonbeleid in zijn organisatie: 46 procent zegt ronduit dat er over loonbeleid niet gecommuniceerd wordt, 11 procent weet er niets over.

Annelies Baelus, Director Legal & Reward Acerta: “Een belangrijke kanttekening hierbij is: weten de medewerkers niets over het loonbeleid of is er geen duidelijk loonbeleid? Een correcte verloning en een transparante communicatie daarover zouden een evidentie moeten zijn. Dit onderzoek is dus een wake-up call voor onze ondernemingen: wie volgend jaar zijn beste werkkrachten nog zal willen behouden, moet duidelijk zijn over hoe prestaties beloond worden.”

Figuur 2: Loonbeleid in de organisatie.

Er is ook nog een grote progressiemarge bij bedrijven om hun medewerkers loon naar werken te geven. Slechts een op vijf medewerkers meent dat er voor het bepalen van het loon vandaag rekening wordt gehouden met hoe goed hij/zij het werk doet. Ruim zes op tien zouden graag na een (positieve) evaluatie meer verdienen. Zeven op tien respondenten zouden graag beloond worden voor hun inspanningen om zich inzetbaar te maken.

Nog opvallend: de behoefte van werknemers naar meer autonomie op de werkvloer vertaalt zich niet alleen in flexibele werkuren of -plaats, maar ook op het vlak van loon. Twee jaar geleden bleek al dat 70,5 procent van de werknemers vragende partij was om over een budget te beschikken waarmee eigen keuzes kunnen worden gemaakt voor de invulling van het loon en eventuele voordelen. Nu is dat 84 procent. Bij de werkgevers is het besef dat werknemers zelf meer keuzes in hun loonpakket willen maken nog niet helemaal doorgedrongen. Slechts goed vier op tien (43 procent) veronderstellen dat werknemers die autonomie willen.

Figuur 3: Belang van de factor flexibiliteit i.v.m. loon

Bron: Acerta. De gegevens komen uit het tweejaarlijks onderzoek bij werknemers. Er waren 2.072 respondenten die een representatieve steekproef van de arbeidsmarkt vormen. De enquête liep van 1 tot 21 september 2020.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen