< Terug naar overzicht

Loon naar opleiding geldt ook voor laagste ambtenaren

De 25.000 federale ambtenaren van niveau D krijgen voortaan loonopslag als ze slagen in een test op het einde van een opleiding. Het gaat om de technische en administratieve medewerkers en het restaurant- en schoonmaakpersoneel. De ministerraad keurde hierover een koninklijk besluit goed van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont (PS). Die wil met de maatregel de ‘laagste’ ambtenaren betrekken bij de overheidshervormingen.

Sinds het Copernicusplan van voormalig minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP.A) is volgens Dupont te veel aandacht besteed aan de hoogste ambtenaren. Het ontwerp-KB biedt nu ook de ambtenaren van niveau D de kans om hun vaardigheden persoonlijk te ontwikkelen en om daarvoor beloond te worden. Zo kan een administratief en technisch personeelslid dat een basisopleiding computersoftware volgt of een restaurantmedewerker die lessen over voedselhygiëne bijwoont, een competentietoelage krijgen als hij slaagt in een test die peilt naar de opgedane kennis. Die jaarlijkse competentietoelage varieert van 800 euro voor het restaurant- en schoonmaakpersoneel tot 1000 euro voor het technisch en administratief personeel. Ze is acht jaar geldig. Na die periode belanden de medewerkers automatisch in een hogere schaal van niveau D.


De technische medewerkers krijgen de toelage voor het eerst uitbetaald in september 2006, de andere moeten één jaar langer wachten. Er is naast dit KB ook voorzien in een loonsverhoging van 2% voor het contractuele restaurant- en schoonmaakpersoneel en in een premie van 500 euro per jaar voor ambtenaren die een team leiden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen