< Terug naar overzicht

Lonen van ambtenaren en sociale uitkeringen stijgen

De sociale uitkeringen stijgen met 2 procent vanaf 1 juni en de lonen van ambtenaren stijgen met 2 procent vanaf 1 juli. Dit is het gevolg van de inflatie.

De wijze van aanpassing van de lonen aan de inflatie wordt vastgesteld in cao’s die hierover gemaakt worden per paritair comité. Sommigen indexeren op een vast moment, anderen telkens wanneer de inflatie met een bepaald percentage is gestegen. Deze stijgingen worden dan vastgeklikt op een spilindex die moet worden bereikt of overschreden. De aanpassing van de sociale-zekerheidsuitkeringen (denk aan werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekte-uitkeringen, ...) en de lonen van de ambtenaren is wettelijk bepaald.

Spilindex

Voor het maandloon van de ambtenaren en voor de sociale-zekerheidsuitkeringen wordt er gewerkt met spilindexen die telkens 2 procent hoger zijn dan de vorige. In de periode van april 2015 tot april 2016 hadden we een feitelijke blokkering van de indexkoppeling van de lonen en sociale-zekerheidsuitkeringen. Het is pas in april 2016 dat het indexeringssysteem opnieuw zijn normale werking hernam. Maar de 2 procent indexmatiging blijft wel definitief behouden.

Sociale-zekerheidsuitkeringen werden door het hernemen van het indexeringssysteem vanaf 1 juni 2016 voor het eerst opnieuw verhoogd als gevolg van inflatie (de vorige aanpassing dateerde al van 1 december 2012). Ambtenaren krijgen hun loonaanpassing met een maand vertraging. Ze kregen een loonsverhoging vanaf 1 juli 2016.

Inflatie

Intussen zien we dat de inflatie in België aanwakkert. De inflatie van mei is nog niet bekendgemaakt, maar het staat nu al vast dat de spilindex voor de aanpassing van de ambtenarenlonen en uitkeringen overschreden zal worden. Dit zou slechts vermeden kunnen worden als de inflatie deze maand met minstens 0,40 procent zou dalen, wat geen haalbare kaart is. Op 12 maanden is de afgevlakte index dus weer met 2 procent gestegen. Waardoor ambtenaren (vanaf 1 juli 2017) en uitkeringstrekkers (vanaf 1 juni 2017) een verhoging zien van hun inkomen.

Social profit profiteert mee

Niet alleen de federale ambtenaren zijn betrokken. Ook de ambtenaren tewerkgesteld door de gewesten en gemeenschappen, de provincies, steden en gemeenten. Maar ook de lonen van werknemers uit de social profit zijn veelal gekoppeld aan hetzelfde indexeringssysteem als die van de overheid. Dit geldt zo voor de werknemers in de ziekenhuissector, bejaardentehuizen, revalidatiecentra, maatschappijen voor sociale huisvesting, beschutte en sociale werkplaatsen, … die eveneens kunnen rekenen op een stijging van hun loon met 2 procent vanaf 1 juni 2017.

De werknemers die tewerkgesteld zijn in medisch pedagogische centra of in voorzieningen voor jeugdbescherming en gezins- en bejaardenhulp, krijgen hun loonaanpassing zoals de ambtenaren steeds een maand later, deze keer dus vanaf 1 juli 2017.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen