< Terug naar overzicht

Lokale belasting op personeel: Voka steunt Stevaert

De Kamers van Koophandel en het VEV steunen het idee van sp.a-voorzitter Steve Stevaert om de gemeentelijke belasting op personeel af te schaffen, maar dringt aan op meer ingrijpende maatregelen om het ondernemingsklimaat in Vlaanderen aanzienlijk te verbeteren. De CVP lachte het voorstel van Stevaert eerder weg.


Voka dringt al sinds maart 2003 aan om het aantal lokale bedrijfsbelastingen te verlagen of om ze zelfs af te schaffen. “De idee van sp.a-voorzitter Steve Stevaert is dan ook een stap in de goede richting”, zegt de ondernemersorganisatie. “Kleine gemeentelijke belastingen zetten de rendabiliteit en de tewerkstelling van ondernemingen bijkomend onder druk.”


In Vlaanderen belasten nog slechts 15 gemeenten de bedrijven op hun grondgebied op basis van tewerkgesteld personeel. De totaalopbrengst van deze belastingen wordt geraamd op 800.000 euro per jaar. Dat zijn inderdaad peanuts, al hebben ze een symbolische waarde.
Voka stipt aan dat het veel belangrijker is om eindelijk iets te doen aan de belastingen op drijfkracht en motoren en aan verscheidene algemene bedrijfsbelastingen die meestal de bedrijfsoppervlakte als belastbare grondslag hebben. De inkomstenderving door afschaffing voor de gemeenten die dergelijke belastingen nog in stand houden, wordt gezamenlijk geschat op 327 miljoen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen