< Terug naar overzicht

Lissabondoelstellingen reden tot ongerustheid

Het interuniversitair samenwerkingsverband Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming maakte halverwege de uitvoering van de Lissabondoelstellingen een stand van zaken op voor het Vlaams Gewest. De algemene werkzaamheidsgraad en het aan de slag blijven van ouderen vormen samen met levenslang leren de grootste bekommernissen.

In 2000 formuleerde de EU zeer ambitieuze doelen voor de verhoging van de werkzaamheid. Zo zouden tegen 2010 zeven op de tien personen een job moeten hebben. Anno 2005 lag de werkzaamheidsgraad in het Vlaams Gewest op slechts 64,9%. Vlaanderen scoort wel hoger dan het Europees gemiddelde (63,8%), maar de kloof is nog lang niet gedicht. Bovendien lijken de eerste cijfers voor 2006 een terugval aan te kondigen.
De grootste uitdaging voor het Vlaams Gewest ligt bij de ouderen. De samengedrukte loopbaan - een late intrede gekoppeld aan een vroege uittrede uit de arbeidsmarkt - is uitgesproken aanwezig in Vlaanderen. Na de leeftijd van 50 en zeker 55 jaar neemt de werkzaamheidsgraad een duik. Hoewel de voorbije jaren een sterke vooruitgang geboekt werd, werkte in 2005 slechts 30,7% van de 55-plussers, terwijl het streefdoel voor 2010 op 50% ligt. Ook in vergelijking met de rest van Europa is dit cijfer beangstigend laag: gemiddeld ligt het aandeel werkenden bij de 55-plussers in de EU met 42,6% heel wat hoger dan in Vlaanderen.
Er is wel positief nieuws over het aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt: zij zetten hun inhaalbeweging verder en jaar na jaar stijgt hun werkzaamheidsgraad. Het Vlaams Gewest lijkt anno 2005 met een aandeel werkende vrouwen van 57,8% goed op weg om de Lissabondoelstelling van 60% in 2010 te halen. Vlaanderen doet het ook beter dan gemiddeld in de Europese Unie (56,3%). Maar ook hier is enige onrust op haar plaats: bij de vrouwen lijkt de werkzaamheid immers te stagneren in 2006.
Wanneer men de arbeidsmarkt betreedt, is het onderwijsniveau een belangrijk gegeven. Europa wil dan ook het aandeel ‘gekwalificeerde’ jongeren tegen 2010 zien groeien tot 85%. Anno 2005 heeft het Vlaams Gewest het streefdoel al bereikt: 85,1% van de Vlaamse jongeren is gekwalificeerd, terwijl het gemiddelde in Europa heel wat lager ligt (79,2%). Ook in het beperken van de ongekwalificeerde uitstroom is Vlaanderen goed op weg: in 2005 betreedt nog 10,7% van de Vlaamse jongeren de arbeidsmarkt zonder een diploma van het hoger secundair onderwijs, waar Europa gemiddeld nog 15,2% vroegtijdige schoolverlaters telt. Het Vlaams Gewest is dus slechts een zucht verwijderd van het Europese streefdoel van 10%. Scholing en opleiding stoppen evenwel niet bij het verlaten van de schoolbanken. Europa promoot dan ook het levenslang leren en wil de deelname hieraan opkrikken tot minstens 12,5% in 2010. Het is hier dat het schoentje knelt. Het Vlaams Gewest kan met een deelname van 9,1% ‘halverwege Lissabon’ nog geen dergelijk aandeel voorleggen en scoort zelfs minder goed dan het Europese gemiddelde (9,8%).

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen