< Terug naar overzicht

Lissabondoelstellingen nog lang niet gehaald

Ondanks de geboekte vooruitgang de laatste jaren, zijn de Lissabondoelstellingen nog veraf. Vooral de doelstelling om 50 procent van de 55-64-jarigen aan het werk te krijgen, is een heuse uitdaging.

De Europese Lissabonstrategie legde de EU-lidstaten drie doelen op voor 2010: een algemene werkgelegenheidsgraad (van 15-64-jarigen) van 70 procent, een werkgelegenheidsgraad van vrouwen van 60 procent en een werkgelegenheidsgraad van ouderen (55-64-jarigen) van 50 procent.

Het was al langer duidelijk dat België die percentages niet zou halen. Uiteindelijk strandde de algemene werkgelegenheidsgraad vorig jaar op 62 procent en belandde de werkgelegenheidsgraad van vrouwen op 56,5 procent.

Het verschil met het gestelde doel is echter het grootst bij de werkgelegenheid van 55-plussers: in plaats van 50 procent werd hier vorig jaar slechts een werkgelegenheidsgraad van 37,3 procent gehaald. Vooral de werkgelegenheidsgraad van vrouwen tussen 55 en 64 jaar blijft laag. Die bedroeg vorig jaar 29,2 procent, tegen 45,6 procent bij de mannelijke 55-plussers.

Alleen in Vlaanderen wordt één van de diverse doelstellingen behaald: in Vlaanderen waren in 2010 61,3 procent van de vrouwen tussen 15 en 64 jaar aan het werk.

In het kader van de EU 2020-strategie is er een nieuwe doelstelling vooropgesteld van een werkgelegenheidsgraad van 75 procent in de groep 20-64 jaar. België haalde in 2010 67,7 procent. In Vlaanderen is 72,1 procent van de 20-64-jarigen aan het werk, in Wallonië gaat het om 62,2 procent en Brussel haalt amper 59,2 procent. Het EU-gemiddelde bedraagt 68,6 procent.

Onderwijs


De Europa 2020-strategie legt ook twee onderwijsindicatoren vast. Het gaat om het reduceren van het percentage vroegtijdige schoolverlaters naar 10 procent in 2020 en om de doelstelling dat minstens 40 procent van de 30-34-jarigen een diploma van het hoger onderwijs moet behaald hebben in 2020.

In 2010 verliet 11,9 procent van de 18-24-jarigen de schoolbanken zonder een diploma van het hoger secundair onderwijs. Enkel Vlaanderen haalt met een percentage van 9,6 procent de doelstelling van maximaal 10 procent vroegtijdige schoolverlaters.

Aan de doelstelling dat minstens 40 procent van de 30-34-jarigen een diploma van het hoger onderwijs moet hebben behaald, is wel al voldaan in 2010. 44,4 procent van de 30-34-jarigen in België heeft een diploma van het hoger onderwijs.

Dit blijkt uit de meest recente resultaten van de enquête naar de arbeidskrachten (Labour Force Survey) van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie) en van de 26 andere EU-lidstaten.

Het volledige rapport is te lezen op: http://statbel.fgov.be/nl/binaries/3.1.2.1.EAK%20persbericht%20trim4%202010%20-%20N_tcm325-126815.pdf

Bron: FOD Economie

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen