< Terug naar overzicht

LinkedIn-profiel checken mag wel, maar een Facebook-account niet?

De Nederlandse beroepsvereniging voor HR-professionals heeft haar sollicitatiecode geactualiseerd en geeft richtlijnen over het gebruik van sociale media in de sollicitatieprocedure. Toch blijft het onduidelijk wat mag en niet mag.

De beroepsvereniging NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) heeft een nieuwe versie van haar sollicitatiecode voorgesteld. Daarin wordt voor het eerst aandacht besteed aan het gebruik van sociale media in de sollicitatieprocedure.

De code gaat vooral in op de rol van sociale media tijdens het screenen van sollicitanten. Volgens de nieuwe Sollicitatiecode kunnen organisaties alleen informatie over de sollicitant inwinnen bij derden, via het internet (zoals sociale media) en/of andere bronnen, als ze vooraf toestemming vragen aan de sollicitant.

De code gaat echter nog een stap verder: "De verkregen informatie moet een direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant."

Al blijft de code vaag over wat ze bedoelt met ‘direct verband’ en ‘onevenredige inbreuk op de levenssfeer van de sollicitant’. Een LinkedIn-profiel checken mag wel, maar een Facebook-account niet?

Bovendien wijst de Sollicitatiecode erop dat informatie die via het internet gevonden wordt ‘niet altijd betrouwbaar’ is. Daarom moet aan de kandidaat meegedeeld worden welke informatie gevonden is met uitdrukkelijke vermelding van de bron en moet dit met de sollicitant besproken worden.

Bron: NVP/Personeelslog.nl

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen