< Terug naar overzicht

Light is in

Uit onderzoek van het Britse vakblad Personnel Today komt naar voor dat managers een ‘lichtere’ werknemer verkiezen boven een zwaarlijvige. De liefdadigheidsorganisatie ‘Obesity Awareness & Solutions Trust’ (TOAST) ijvert voor een antidiscriminatiebeleid met betrekking tot obesitas en zet daarom de Bitse regering onder druk.

De liefdadigheidsinstelling TOAST tracht van obesitas een nationale gezondheidsprioriteit te maken. De Britse regering komt onder toenemende druk te staan om zwaarlijvigheid te bestrijden. Sommige politici zijn reeds overtuigd. Volgens een parlementair onderzoek kost zwaarlijvigheid de Britse economie tot 3,7 miljard pond per jaar en is het fenomeen goed voor 18 miljoen ziektedagen per jaar. Dr. Brian Iddon, parlementslid voor Labour, suggereert dat de regering moet overwegen discriminatie ten opzichte van zwaarlijvigen strafbaar te stellen. “De regering heeft reeds vele inspanningen geleverd om tal van discriminatievormen weg te nemen, logischerwijs moet ze zich nu richten op de volgende vorm van discriminatie, deze op basis van gewicht.”

Louise Diss, voorzitter van TOAST voegt toe: “Antidiscriminatiewetten zijn een deel van de oplossing, maar het zal personen niet tegenhouden dikker te worden. Het gaat ons niet alleen om wetswijzigingen maar ook over het voeren van de discussie hoe we met dit probleem moeten omgaan.”

Een en ander komt nu ter sprake dankzij het obesitasonderzoek van Personnel Today. Het peilde naar de mening van 2603 lezers van het blad en 331 leden van TOAST. Een overdonderende 93% van de HR-professionals erkent dat er een sociaal stigma rust op obesitas, maar tweederde geeft toe dat er in hun organisatie te weinig gediscussieerd wordt over het probleem. Bijna drievierde zegt dat hun organisatie zich niet actief bezighoudt met het bestrijden van zwaarlijvigheid en amper een derde verzekerde dat de managers waakzaam zijn voor plagen en intimidatie.

De leden van TOAST die aan het onderzoek participeerden zijn ervan overtuigd dat hun werkgevers meer geneigd zijn zwaarlijvige personeelsleden een promotie te ontzeggen of hen te laten afvloeien dan hun ‘lichtere’ collega’s. Ook vinden ze dat managers minder vriendelijk zijn tegenover zwaarlijvige personeelsleden.

Op het vlak van rekrutering en selectie speelt het stigma ook mee: 93% van de HR-professionals verkiezen een kandidaat-werknemer met een ‘normaal’ gewicht boven een zwaarlijvige persoon met dezelfde kwalificaties. Ten opzichte van het vorige onderzoek van Personnel Today, in oktober 2005, is er niets veranderd: ook toen maakte 93% die keuze. Dit lijkt de roep om overheidsingrijpen te staven.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen