< Terug naar overzicht

Lidkaart vakbond geen troef op de arbeidsmarkt

Werkzoekenden die in hun sollicitatiebrief vermelden dat ze lid zijn van een vakbond, hebben een kwart minder kans uitgenodigd te worden voor een gesprek. Deze discriminatie wordt nog groter in sectoren met een hoge syndicalisatiegraad.

Uit een veldonderzoek onder leiding van dr. Stijn Baert (UGent), waarin fictieve sollicitatiebrieven werden uitgestuurd als reactie op bestaande vacatures, blijkt dat sommige potentiële werkgevers effectief rekening houden met het vakbondslidmaatschap van jobkandidaten.

In het experiment kregen 18,6% van de kandidaten die geen lidmaatschap vermeldden een uitnodiging voor een jobgesprek. Bij de kandidaten die een lidmaatschap vermeldden, was dat slechts 14,3%. Vakbondslidmaatschap vermelden verlaagde dus de kans op een jobgesprek met ongeveer 23%.

Verdere analyse van de verzamelde data wijst uit dat het lidmaatschap van de socialistische vakbond het sterkst ‘bestraft’ wordt en het lidmaatschap van de liberale vakbond het minst.

De onderzoekers vonden ook een verband tussen het aantal vakbondsleden binnen de sector, zoals op basis van internationaal onderzoek kon vermoed worden. Hoe meer gesyndiceerde werknemers binnen een bepaalde sector, hoe hoger de kans op discriminatie van vakbondsleden. Dit onderzoeksresultaat lijkt gedreven te zijn door een hoge mate van gevonden discriminatie in de industriesector, traditiegetrouw de sector met de meeste gesyndiceerde werknemers.

Het onderzoek vond echter geen relatie tussen ongelijke behandeling en bedrijfsgrootte. Daarnaast zijn er ook geen verschillen volgens scholingsniveau van de werknemer gevonden.

Bij dit onderzoek werden 576 fictieve sollicitaties uitgestuurd naar bestaande vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt. Naar elke vacature werden twee sollicitaties verzonden. Beide sollicitanten waren, op details en lay-out na, volstrekt gelijkaardig met uitzondering van één kenmerk: één van beide kandidaten vermeldde in zijn sollicitatiebrief onder 'Varia' het lidmaatschap van een jongerenvakbond, de andere vermeldde het lidmaatschap van een toneelvereniging. De vermelde vakbond was achtereenvolgens ABVV-jongeren, ACV-jongeren en ACLVB-Jongeren (FreeZbe). Het veldexperiment werd uitgevoerd tussen oktober 2013 en maart 2014.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen