< Terug naar overzicht

Liberale vakbond dient klacht in tegen loonnorm

De liberale vakbond trekt naar de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) omdat ze de loonnorm onwettig vindt. “Als de loonnorm wegvalt, dan moet ook de indexering verdwijnen”, reageert Voka. Ook ondernemersorganisatie Unizo pleit voor het behoud van de loonnorm.

De liberale vakbond wil niet langer weten van een wettelijk carcan voor de loononderhandelingen in de bedrijfssectoren. ACLVB-voorzitter Jan Vercamst heeft klacht ingediend bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève. Volgens Vercamst is de Belgische loonnorm flagrant in strijd met de IAO-conventies over vrije loononderhandelingen.

De recente weigering van de loon-cao voor de arbeiders in de (Luikse) steengroeven door de federale overheidsdienst Werk was de druppel die de emmer heeft doen overlopen, aldus Vercamst. De liberale vakbondsleider had bovendien bij zijn herverkiezing tot ACLVB-voorzitter, in mei, aan zijn achterban beloofd om ten strijde te trekken tegen de loonnorm.

De IAO garandeert vrije loononderhandelingen. Uitzonderingen kunnen slechts tijdelijk zijn, zegt de IAO, maar de Belgische loonnorm geldt al sinds 1996. “Dat is geen tijdelijke uitzondering meer”, zegt Vercamst. “In de IAO-teksten is er sprake van toegelaten restricties op de vrije loononderhandelingen als de redelijke termijn niet wordt overschreden. Dat is hier duidelijk wel het geval.”

Kaakslag voor sociaal overleg


“Na het terugkomen op de onderhandeling van het IPA door het ABVV en ACLVB, is dit een tweede kaakslag voor het sociaal overleg. Want hoe betrouwbaar zijn partners die enkel willen nemen, en geen evenwicht zoeken tussen geven en nemen”, vraagt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. “Voor ons is één ding zeer duidelijk: als de loonnorm wegvalt, dan moet ook de indexering verdwijnen.”

De loonnorm was één van de weinige lichtpunten voor werkgevers in de afgezwakte versie van het IPA dat de regering oplegde. “Ze geeft ondernemers toch een beetje ademruimte om te herstellen van de crisis en kan de stijgende loonhandicap met onze buurlanden helpen vertragen. Als men nu deze loonnorm wil afschaffen, moet men beseffen dat dit niet kan zonder ook aan de indexering te raken.”

“Men mag immers niet vergeten dat de loonnorm en de indexering aan elkaar gekoppeld zijn als instrument om competitiviteit van onze ondernemingen, en daardoor ook jobs, te waarborgen. Als men de loonnorm vervangt door vrije loononderhandelingen, moet bijgevolg ook de index worden afgeschaft. Daarnaast zal de attitude waarmee vakbonden aan onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden deelnemen, moeten veranderen. Ook voor hen zal de toekomst van de onderneming of sector het uitgangspunt moeten worden”, besluit Libeer.

Ook Unizo pleit voor respect voor de wettelijk vastgelegde loonnorm in alle sectoren en voor een grondige indexstudie. “De loonnorm bestaat omdat in het verleden duidelijk is aangetoond dat de Belgische loonkosten sneller stijgen dan in onze belangrijkste buurlanden. Het behoudt de eerlijke concurrentie tussen sectoren. Bovendien kent België een zeer specifieke context: de automatische indexering brengt nu al hogere loonkosten mee voor bedrijven.”

“De loonnorm was een onderdeel van het ontwerp-Interprofessioneel Akkoord dat door Vercamst geparafeerd werd. De regering heeft deze loonnorm bij het afspringen van de sociale onderhandelingen ook terecht bij KB verplicht en minister Milquet laat gelukkig geen cao’s passeren die buiten de norm gaan”, reageert Unizo.

“Een vreemde redenering”, zegt ook Paul Soete, topman van technologiefederatie Agoria. “Wij zijn als werkgever verplicht om de automatische index toe te passen plus daar bovenop een reële loonstijging. Omdat de inflatie in België hoger is dan in de buurlanden, loopt onze loonkostenhandicap verder op en door de automatische index moeten wij dat als bedrijven ondergaan. We kunnen evengoed naar de IAO stappen om daar een klacht tegen in te dienen.”

Bron: De Standaard/Trends/Voka/Unizo

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen