< Terug naar overzicht

Leidinggeven in coronatijd: weinig verschil

Hoe gedragen leiders zich tijdens de coronacrisis? Recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat leiders hun gedrag amper veranderen. Ze lijken iets minder directief te zijn dan voor de crisis. Ze delegeren ook niet meer, al denken ze van wel.

Zijn leiders directiever geworden tijdens de coronacrisis of delegeren ze juist meer? Uit recent onderzoek van Expertisecentrum In the LEAD (Rijksuniversiteit Groningen) komt naar voren dat de verandering in gedrag wel beperkt is. Mannelijke en vrouwelijke leiders en leiders van verschillende leeftijden delegeren gemiddeld evenveel en zijn even directief, ook na het uitbreken van de crisis. Over het algemeen zijn de respondenten tevredener met hun leidinggevende als deze tijdens de huidige coronacrisis delegeert.
Toch is er een groot verschil in perceptie van het leiderschapsgedrag tussen leiders zelf en medewerkers. Leidinggevenden denken dat ze veel meer zijn gaan delegeren sinds de coronacrisis, maar medewerkers herkennen dit niet. De medewerkers die substantieel meer thuis zijn gaan werken, ervaren wel minder directief leiderschap van hun leidinggevende, maar hun leidinggevende delegeert níet meer, zo concluderen de onderzoekers.

Tevredenheid

Over het algemeen zijn de respondenten meer tevreden met hun leidinggevende als deze tijdens de huidige coronacrisis delegeert. “Leidinggevenden die nu veel delegeren krijgen gemiddeld een 7,7 als rapportcijfer, versus een 6,2 voor leidinggevenden die minder delegeren”, zegt professor Janka Stoker. “Dat geldt ook voor het algemene oordeel over de leider. Hoe meer een leider delegeert, hoe positiever mensen zijn over diens kwaliteit.”
Respondenten zijn juist niet erg tevreden met een directieve leidinggevende tijdens de coronacrisis. Een leidinggevende die stuurt, krijgt als rapportcijfer gemiddeld een 6,5 terwijl een leidinggevende die minder controle uitoefent gemiddeld op een 7,4 uitkomt. Ook het algemene oordeel over de kwaliteit van de leider is negatiever bij heel directieve leiders.
Bovendien blijken mensen het te waarderen als hun leidinggevende veranderd is ten opzichte van voor de lockdown. Juist leidinggevenden die in vergelijking meer zijn gaan delegeren, krijgen een relatief hoger rapportcijfer.

Productiviteit

Opvallend is ook de positieve relatie tussen delegeren en productiviteit. Er werd aan de respondenten gevraagd of hun eigen productiviteit en die van hun collega’s sinds de crisis is toegenomen of gedaald. Stoker: “Ook hier zien we een positief resultaat voor leiders die meer delegeren dan voor de crisis. Hoe meer zij delegeren tijdens de crisis, vergeleken met hun gedrag voor de crisis, hoe productiever mensen denken dat ze zelf en hun collega’s zijn. Alhoewel leiders denken dat ze veel meer zijn gaan delegeren, blijkt dat in crisistijd dus best lastig. Terwijl delegeren in deze crisis heel waardevol is.”
“Door mensen uitdagende verantwoordelijkheden te geven en een grotere rol te laten spelen in het vaststellen van hun eigen prestatiedoelen, krijgen ze meer mogelijkheden om hun werk zelf in te richten. Dat is belangrijk voor hun productiviteit.”
Aan het onderzoek dat tussen half april en half mei 2020 werd uitgevoerd deden 750 Nederlandse respondenten mee. Het onderzoek is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Keulen, en vakblad MT.

Bron: rug.nl

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen