< Terug naar overzicht

Leerklimaat positief in Vlaamse bedrijven

Bedrijven die een positief leerklimaat in hun organisatie willen installeren of stimuleren, moeten rekening houden met vijf grote voorwaarden: toegankelijkheid, ondersteuning, autonomie, verbondenheid en transfer. Die voorwaarden gelden zowel voor formeel als informeel leren.

Dat blijkt uit een onderzoek van professor Katleen De Stobbeleir en onderzoekers Fauve Delcour, Tina Davidson en Kim Bellens aan de Vlerick Leuven Gent Management School in samenwerking met het ESF Agentschap Vlaanderen bij 1802 Vlaamse medewerkers verspreid over 12 organisaties. De bevraging gebeurde zowel op organisatie- als op individueel niveau en dit bij een mix van HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers.

Formeel leren verwijst naar gestructureerde en expliciete opleidingsinitiatieven. Informeel leren slaat op werkplekleren. Om van een positief leerklimaat te kunnen spreken, moeten beide vormen een prominente plaats krijgen binnen het leergebeuren en ondersteund worden door het bedrijf.

Uit het onderzoek blijkt echter vaak dat de balans overhelt naar één van beide vormen, waarbij in kleinere organisaties informeel leren vaak goed scoort. In grotere bedrijven zijn formele leerinitiatieven dan weer beter uitgewerkt.

Toegankelijkheid


Toegankelijkheid of de kansen die je van het bedrijf krijgt om opleidingen te volgen en de mate van openheid voor nieuw manieren van werken: over het algemeen zijn Vlaamse medewerkers hierover zeer tevreden:
 • 69 procent vindt dat ze voldoende kansen krijgen om een opleiding te volgen.

 • 82 procent geeft aan dat hierbij geen onderscheid gemaakt wordt inzake geslacht, leeftijd enz.


 • Wat werkplekleren betreft, kan het beter:
 • 64 procent vindt dat er voldoende ruimte is om problemen aan te kaarten.

 • 41 procent geeft aan dat men open staat voor nieuwe manieren om het werk aan te pakken. Dat is vrij weinig.


 • Ondersteuning


  Ondersteuning is hierbij de waardering en aanmoediging die je krijgt voor het volgen van een opleiding, zowel door collega’s als leidinggevenden.

 • 75 procent bevestigt aanmoediging van de leidinggevende te ervaren tijdens de duur van de opleiding.

 • 44 procent ervaart dezelfde ondersteunende houding wanneer ze het geleerde ook daadwerkelijk toepassen op de werkplek. Er is dus een kloof tussen zeggen en doen.


 • Wat informeel leren betreft, zien we een gelijklopend fenomeen:
 • 58 procent geeft aan dat nieuwe ideeën gewaardeerd worden.

 • 44 procent geeft dat aan wanneer er gepolst wordt naar erkenning bij het daadwerkelijk uitproberen van die nieuwe ideeën. Dat is al een flink stuk minder.


 • Opmerkelijk: het lijkt dus alsof leren en nieuwe initiatieven graag ondersteund worden, maar eenmaal concreet toegepast in het dagelijkse werk, is die ondersteuning zoek.

  Autonomie


  Aan autonomie is er geen gebrek:
 • 71 procent geeft aan dat ze zelf kunnen en mogen aangeven of een opleiding geschikt is voor hen.

 • 70 procent zegt dat ze zelf kunnen signaleren als ze behoefte hebben aan een bepaalde opleiding.


 • Vaak ontbreekt echter voldoende structuur en omkadering om die autonomie ook te kunnen opnemen:
 • 55 procent kan zelfstandig opleidingen opzoeken zonder hulp van derden.


 • Verbondenheid


  Een opleiding vergt inspanning (tijd, extra werk) en die investering wordt pas als waardevol ervaren wanneer het geleerde relevant is voor de job:
 • 77 procent geeft aan dat wat ze leren hen effectief helpt om hun job beter uit te voeren.


 • Qua methodes kan het beter:
 • 55 procent vindt dat de manier waarop de opleidingen gegeven worden, niet aansluit bij hoe zij graag leren.


 • Tussen collega’s onderling scoort verbondenheid goed:
 • 87 procent heeft collega’s die steeds klaar staan voor wie moeilijkheden ervaart binnen zijn/haar job.

 • 67 procent vindt dat ze veel van hun collega’s kunnen leren.


 • Transfer


  Die transfer vormt voor de Vlaamse bedrijven nog een grote uitdaging:
 • 50 procent heeft voldoende tijd om de nieuwe kennis toe te passen.

 • 28 procent zegt vooraf met de leidinggevenden de doelstellingen van de gevolgde opleiding te bespreken. Dat bepalen van doelen verhoogt de kennistransfer nochtans substantieel.


 • Bron: Vlerick Leuven Gent Management School

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen