< Terug naar overzicht

Leergierige Belg heeft te weinig tijd om professioneel bij te blijven

De Belgische professional is erg begaan met zijn professionele ontwikkeling: bijna 80 procent geeft aan bij te blijven uit interesse en leergierigheid. Beschikbare tijd en beperkte opleidingsmogelijkheden vormen echter een grote belemmering.

In de meeste gevallen wordt de Belgische professional gestimuleerd om te leren door een uitdagende nieuwe opdracht en veel minder door zijn manager of collega’s. Dat blijkt uit de Learning Indicator 2015, een onderzoek van Kluwer Opleidingen en VOV lerend netwerk.

Belgische professional is leergierig

Uit eerder onderzoek van Kluwer Opleidingen bleek dat meer dan twee op de drie Belgische professionals ervan overtuigd zijn dat hun job er binnen vijf jaar helemaal anders uitziet. Toch voelt 81 procent zich klaar om op professioneel vlak het hoofd boven water te houden. 

En het is net die toekomstvisie die voor de Belg een belangrijke aanzet vormt om bij te leren. Maar de allerbelangrijkste reden om bij te blijven, is voor acht op de tien respondenten persoonlijke interesse en leergierigheid.

Gestimuleerd door de manager?

43 procent van de respondenten ervaart ‘een uitdagende nieuwe taak’ als een extra stimulans om te leren. Op grote afstand volgen de bedrijfscultuur (25 procent), technologie (23 procent) en de manager (21 procent).

Opvallend is dat HR en management dat helemaal anders inschatten: 36 procent noemt de bedrijfscultuur als stimulans en 44 procent stelt dat de manager een grote stimulans is voor de medewerkers. Ook generatie Y, medewerkers jonger dan 30 jaar, schatten de kracht van managers en collega’s als trigger om te leren hoger in.

De manager wordt door bijna één op de tien respondenten niettemin ervaren als een belemmerende factor om bij te blijven. Opvallend detail: managers zelf zeggen vaker dan HR of medewerkers dat hun eigen manager een belemmering vormt voor hun leertraject.

Hindernissen op het leerpad 

De grootste belemmeringen om bij te leren, zijn volgens de deelnemers aan het onderzoek de tijdsinvestering (55 procent), de beperkte opleidingsmogelijkheden (22 procent) en de privésituatie (17 procent). Ook op dit vlak overschatten HR en managers de rol van persoonlijke factoren: volgens 68 procent is de tijdsinvestering een belemmering, 35 procent ziet de privésituatie als drempel voor medewerkers. De beperkte opleidingsmogelijkheden zijn volgens HR en het management minder vaak een belemmering dan door medewerkers wordt aangegeven.

Het is verrassend om te zien dat de HR-verantwoordelijken en managers de stimuli en belemmeringen helemaal anders inschatten dan de medewerkers zelf. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de antwoorden gekleurd zijn door hun eigen bedrijfsambities en toekomstplannen op het vlak van leren. Informeel leren van binnenuit stimuleren is er daar ongetwijfeld één van. Het verklaart ook waarom de antwoorden van de generatie Y-respondenten uit het onderzoek veel dichter aanleunen bij de verwachtingen van HR en management. Zij zijn vragende partij voor informeel leren en zijn met andere woorden de ‘early adopters’ binnen de organisatie.

Over het onderzoek

Deze enquête werd uitgevoerd door iVOX in september 2015. Er namen 2540 professionals deel aan het onderzoek, onder wie 533 managers, 842 HR-verantwoordelijken en 1165 medewerkers.

Bron: Learning Live. Kluwer learning blog (learninglive.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen