< Terug naar overzicht

“Langere opzegtermijnen voor arbeiders doen kosten exploderen”

Een eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden zoals de vakbonden dat voorstellen, kan de ondernemingen tot elf keer meer kosten dan vandaag. Dat berekende Fedustria, de sectororganisatie voor de textiel-, hout- en meubelindustrie.

Als elke arbeider een bediendestatuut krijgt, zal de Belgische loonkostenhandicap met 2,5 tot 4 procent toenemen, beweren de werkgeversorganisaties. Tot nu werden die beweringen niet met cijfers gestaafd. Uit gedetailleerde berekeningen van Fedustria, de sectororganisatie voor de textiel-, hout- en meubelindustrie, die De Tijd kon inkijken, blijkt dat de meerkosten voor bedrijven inderdaad zeer hoog kunnen oplopen.

De textiel, hout- en meubelindustrie vreest, net als de andere arbeidsintensieve sectoren, dat om het even welke oplossing tot een grotere concurrentiehandicap voor ons land zal leiden. Vier op de vijf werknemers uit de sector zijn immers arbeiders en de vele exportgerichte bedrijven klagen nu al over de verschroeiende concurrentie van hun buitenlandse concurrenten.

Fedustria rekende de kostprijs van verschillende oplossingen uit. Het baseerde zich op gegevens uit de periode 2007 tot en met 2010 van acht ondernemingen uit de textiel en negen uit de hout-en meubelsector. Daarbij zitten naast kmo's ook enkele grote spelers. Bij ondernemingen in de textiel, hout -en meubelindustrie bedragen de ontslagkosten nu, zonder rekening te houden met herstructureringen of collectieve ontslagen, gemiddeld 0,4 procent van de loonmassa.

Dure ACV-oplossing


Op basis van de gegevens die de bedrijven verstrekten, rekende de sectororganisatie twaalf voorstellen voor de harmonisering van de opzegtermijnen door. Fedustria bekeek onder meer wat de gevolgen zijn als arbeiders worden gelijkgesteld met lagere bedienden, wat min of meer overeenkomt met wat het ABVV eist. Ook ging het na wat zal gebeuren als arbeiders onder de regeling van de 'nieuwe bediendeoplossing' vallen, die in 2012 van kracht ging. Dat komt overeen met de ACV-eis.

Uit de doorrekening blijkt dat het 'ACV-voorstel', een maand opzeg per jaar anciënniteit, het duurste is. Die oplossing zou een bedrijf in de textielsector 6,5 keer zo veel kosten als nu. In de houtsector zelfs tot 8,5 keer meer. Het voorstel zou de loonkosten in de textiel-, hout- en meubelsector met 2,6 tot 3,4 procent doen stijgen.

Daar hoort wel de kanttekening bij dat als het goedkoper wordt om bedienden te ontslaan, de kosten alweer ietwat kunnen dalen. Al zal het verschil voor arbeidsintensieve sectoren beperkt zijn.

Ook voor de carenzdag, de eerste ziektedag die bij veel arbeiders niet wordt uitbetaald, bekeek Fedustria wat de meerkosten zijn als die wordt afgeschaft. Dat zou nog eens een bijkomende loonhandicap van 0,4 procent opleveren voor de hout- en meubelsector. Voor de textielsector is dat half zo veel, omdat de carenzdag daar al deels is afgeschaft.

Fedustria benadrukt dat het de logica van een gelijkschakeling van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden kan onderschrijven. “Maar enkel op een niveau dat zich substantieel onder dat van de huidige opzeggingstermijnen van bedienden bevindt.” Daarmee zegt de sectorfederatie ongeveer hetzelfde als de werkgeversorganisatie Unizo en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) - en dus precies het tegenovergestelde van de vakbonden.

Bron: De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen