< Terug naar overzicht

Langere beschikbaarheid oudere werknemers doet werkloosheidscijfers stijgen

Vlaanderen telde eind maart 233.164 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 2461 of 1,1% meer dan een jaar geleden. Naast de impact van Ford Genk, zijn vooral gewijzigde federale regels voor oudere werkzoekenden verantwoordelijk voor deze toename.

Vooral de maatregelen waardoor werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven, hebben een invloed op het officiële aantal werkloze 55-plussers. Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in de leeftijdsgroep tussen 55 en 60 jaar is daardoor gegroeid met 4446 eenheden of 14,4% en de 60- tot 65-jarigen klimmen met 3109 of 106,7%.

De sluiting van Ford Genk is dan weer te voelen in de Limburgse werkloosheid (+3,6%). In Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen valt daarentegen een lichte daling te noteren (-0,2%).

Meer mannen werkloos

Vlaanderen telt meer mannelijke (127.668) dan vrouwelijke werkzoekenden (105.496). Mannen staan nu voor 54,8% van de Vlaamse werkzoekenden. Vóór de crisis waren zij nog in de minderheid, maar het banenverlies in de industrie trof vooral mannen. Vrouwen hadden minder last van de crisis, omdat ze vaker werken in de dienstensector, die beter weerstand bood aan de crisis. Ook de betere schoolse prestaties van meisjes en hun keuze voor opleidingen die aansluiten op de vraag vanuit de tertiaire en quartaire sector spelen een rol.

Stijging alleen bij de oudste werkzoekenden

De groeiritmes in de leeftijdscategorieën variëren:

  • De jeugdwerkloosheid daalt met 4,7%.
  • De middenleeftijdsgroep krimpt met 1,9%.
  • Het aantal werkzoekende 50-plussers groeit met 12% (vooral omdat ze dus langer beschikbaar moeten blijven, de stijging is zelfs volledig toe te schrijven aan de 55-plussers).

Tewerkstellingsmotor zorgsector hapert

De laaggeschoolde werkzoekenden staan voor 46,5% van de Vlaamse werkzoekenden. Op jaarbasis krimpt de laaggeschoolde werkloosheid met 0,1%. De midden- (+1,9%) en de hooggeschoolden (+2,4%) klokken echter wel hoger af.

De afname van de laaggeschoolde werkzoekenden volgt vooral uit de wisseling van de generaties (oudere leeftijdsgroepen die de arbeidsmarkt verlaten, hadden minder studiekansen dan de generaties die hun volgden) en niet uit de verbetering van de arbeidsmarktkansen voor laaggeschoolde werkzoekenden.

Het aantal hooggeschoolde werkzoekenden groeit door de hogere scholarisatie en ook doordat de tewerkstellingsmotor van de tertiaire en quartaire sector hapert. De budgettaire context dwingt gemeenten, provincies en ook de Vlaamse overheid om zuinig aan te werven. Idem dito voor ziekenhuizen en zorginstellingen.

1 op de 2 is minder dan 1 jaar werkzoekend

53,5% van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig (minder dan 1 jaar), 18,3% is langdurig (tussen 1 en 2 jaar) werkzoekend en 28,2% is zeer langdurig (meer dan 2 jaar) werkzoekend. De langdurige werkloosheid groeit, mede doordat er meer oudere werkzoekenden zijn.

Bijna 32.000 arbeidsgehandicapte werkzoekenden

Vlaanderen telt 59.837 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 25,7% van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid stabiliseert op vrijwel hetzelfde niveau als vorig jaar (+0,1%). Allochtone werkzoekenden worden door de VDAB statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of EVA-landen. De VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. De als Belg geboren derde generatie wordt niet gevat door deze definitie.

De VDAB geeft ook nieuws over een andere groep uit de huidige werkloosheidsstatistieken: 13,7% of 31.904 van de Vlaamse werkzoekenden zijn arbeidsgehandicapt.

Bron: VDAB (vdab.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen