< Terug naar overzicht

Langer werken? Dat valt nog te bezien.

Het jongste federale regeerakkoord bevat niet langer een aparte pensioenregeling voor de zogenaamde zware beroepen. Het staat in de sterren geschreven dat dit voor extra problemen zal zorgen op het vlak van demotivatie, ziekte, arbeidsongeschiktheid, uitval en langdurige werkloosheid. Die situatie zal niet bijdragen tot de beoogde verhoging van de werkzaamheidsgraad en een reële hogere pensioenleeftijd. Vermoedelijk zullen ook de vakbonden zich roeren op dit punt. Tenzij de regering toch nog iets uit haar hoed tovert.

Wat is het probleem? Al in 2018 wees een enquête bij een representatieve steekproef (*) van 1300 werknemers in de Belgische privésector uit dat 43 procent van de respondenten zijn baan als ‘zwaar’ benoemde. Driekwart vond ook dat werken tot 65 jaar (en dus niet 67) niet haalbaar is. Bij werknemers die hun beroep zwaar noemen is dat negen op tien. Deze werknemers beleven ook minder plezier aan hun job. Een lichter, maar uitdagend takenpakket en een aangepast werkritme zijn volgens zij die hun beroep zwaar vinden de belangrijkste hulpmiddelen om langer aan het werk te kunnen blijven. Slechts een kwart van de werkgevers speelt daar vandaag in mee.

Vooral werknemers in de private gezondheidszorg en de industrie kwalificeren hun werk als zwaar. Ook Franstalige werknemers en werknemers ouder dan 35 geven met respectievelijk 48 procent en 47 procent vaker dan hun Nederlandstalige (40 procent) en jongere soortgenoten aan (36 procent) dat ze een zware baan hebben. Werknemers met een weinig flexibel werkschema (42 procent) en zij die geregeld overwerken (46 procent) beschouwen hun werk als zwaar.

Werknemers die hun beroep zwaar vinden, zijn ook minder gelukkig op het werk. Ze scoren hun werkgeluk slechts 6 op 10 en dat is significant lager dan zij die hun beroep niet zwaar vinden (6,4 op 10). Voorts zeggen werknemers die hun beroep als zwaar bestempelen vaker dat ze hun job doen ‘omdat het moet’ (34 tegenover 23 procent) en starten ze hun werkdag vaker met tegenzin (31 tegenover 20 procent). Bijna de helft kan zich maar moeilijk ontspannen na het werk.
Van de ‘zware werkers’ gelooft de helft dat hun werk een negatieve impact heeft op hun gezondheid. Zeven op tien vrezen zelfs voor permanente fysieke of mentale klachten.
Natuurlijk kunnen ondernemingen maatregelen treffen, maar niet alle kunnen het zich permitteren. Welke ondersteuning zal de nieuwe regering bieden? Wij wachten af in spanning.

(*) Enquête uitgevoerd in opdracht van Tempo-Team

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen